Aktieägare

Den 31 augusti 2019 hade Cloetta 25 585 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,1 procent av rösterna och 7,2 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,4 procent av rösterna och 87,5 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 40,7 procent av rösterna och 47,9 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 augusti 2019
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 38,1 27,0 78 044 804 5 729 569 72 315 235
Franklin Templeton 6,1 7,2 20 850 265 0 20 850 265
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,7 3,2 9 282 923 0 9 282 923
Norges Bank 2,3 2,7 7 714 529 0 7 714 529
Vanguard 1,7 2,0 5 841 070 0 5 841 070
AXA 1,5 1,8 5 072 793 0 5 072 793
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Försäkringsbolaget PRI 1,3 1,5 4 315 000 0 4 315 000
Highclere International Investors LLP 1,2 1,4 4 138 378 0 4 138 378
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,2 1,4 4 077 700 0 4 077 700
Carnegie Fonder 1,1 1,3 3 851 494 0 3 851 494
Olof Svenfelt 0,9 1,0 3 000 030 30 3 000 000
BlackRock 0,9 1,0 2 977 280 0 2 977 280
Swedbank Robur Fonder 0,8 1,0 2 869 034 0 2 869 034
De 15 största aktieägarna totalt 65,4 59,2 170 914 006 5 729 599 165 184 407
Övriga aktieägare 34,6 40,8 117 705 293 5 650 117 699 643
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020