Aktieägare

Den 31 januari 2020 hade Cloetta 25 107 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,4 procent av rösterna och 27,4 procent av aktiekapitalet i bolaget. 

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 5,5 procent av rösterna och 6,5 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,8 procent av rösterna och 88,0 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 41,3 procent av rösterna och 48,6 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 januari 2020
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 38,4 27,4 79 052 542 5 729 569 73 322 973
Franklin Templeton 5,5 6,5 18 751 202 0 18 751 202
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 857 379 0 8 857 379
Norges Bank 2,3 2,7 7 793 029 0 7 793 029
Vanguard 1,7 2,0 5 857 556 0 5 857 556
AXA 1,5 1,7 5 023 340 0 5 023 340
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Försäkringsbolaget PRI 1,2 1,4 4 081 282 0 4 081 282
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,2 1,4 4 077 700 0 4 077 700
BlackRock 0,9 1,1 3 160 882 0 3 160 882
Olof Svenfelt 0,9 1,0 3 000 000 0 3 000 000
Swedbank Robur Fonder 0,9 1,0 2 900 230 30 2 900 200
Carneige Fonder 0,8 1,0 2 835 715 0 2 835 715
XACT Fonder 0,6 0,7 2 160 392 0 2 160 392
De 15 största aktieägarna totalt 64,1 57,7 166 429 955 5 729 599 160 700 356
Övriga aktieägare 35,9 42,3 122 189 344 5 650 122 183 694
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Årsstämma 2020

2 april 2020