Aktieägare

Den 31 augusti 2019 hade Cloetta 25 585 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,1 procent av rösterna och 7,2 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,4 procent av rösterna och 87,5 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 40,7 procent av rösterna och 47,9 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 augusti 2019
  Antal aktieägare Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital, % Röster, %
1 - 500 18 752 2 377 970 3 204 2 374 766 0,8 0,7
501 - 1 000 2 680 2 257 635 500 2 257 135 0,8 0,7
1 001 - 5 000 3 026 7 259 785 1 832 7 257 953 2,5 2,1
5 001 - 10 000 471 3 579 095 0 3 579 095 1,2 1,1
10 001 - 15 000 141 1 776 621 0 1 776 621 0,6 0,5
15 001 - 20 000 103 1 888 817 0 1 888 817 0,7 0,6
20 001 - 412 269 479 376 5 729 713 263 749 663 93,4 94,4
Totalt 25 585 288 619 299 5 735 249 282 884 050 100 100
Källa: Euroclear
       
   
 
 
       
     
     
     
     
         

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020