Aktieägare

Den 31 januari 2020 hade Cloetta 25 107 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,4 procent av rösterna och 27,4 procent av aktiekapitalet i bolaget. 

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 5,5 procent av rösterna och 6,5 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,8 procent av rösterna och 88,0 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 41,3 procent av rösterna och 48,6 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 januari 2020
  Antal aktieägare Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital, % Röster, %
1 - 500 18 820 2 329 702 3 204 2 326 498 0,8 0,7
501 - 1 000 2 559 2 149 692 500 2 149 192 0,7 0,6
1 001 - 5 000 2 769 6 539 109 1 832 6 537 277 2,3 1,9
5 001 - 10 000 391 3 006 132 0 3 006 132 1,0 0,9
10 001 - 15 000 115 1 464 596 0 1 464 596 0,5 0,4
15 001 - 20 000 79 1 444 802 0 1 444 802 0,5 0,4
20 001 - 374 271 685 266 5 729 713 265 955 553 94,1 95,0
Totalt 25 107 288 619 299 5 735 249 282 884 050 100 100
Källa: Euroclear

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Årsstämma 2020

2 april 2020