Aktieägare

Den 31 augusti 2019 hade Cloetta 25 585 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,1 procent av rösterna och 7,2 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,4 procent av rösterna och 87,5 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 40,7 procent av rösterna och 47,9 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 augusti 2019
  Antal aktieägare Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Sverige 24 739 59,3 52,0 150 236 110 5 735 249 144 500 861
USA 61 23,8 28,1 80 944 417 0 80 944 417
Storbritannien 72 8,9 10,4 30 134 726 0 30 134 726
Luxemburg 23 2,1 2,4 7 048 503 0 7 048 503
Belgien 10 1,4 1,6 4 720 829 0 4 720 829
Övriga länder 680 4,6 5,4 15 534 714 0 15 534 714
Totalt 25 585 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Källa: Euroclear

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020