Aktieägare

Den 31 maj 2019 hade Cloetta 26 764 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,5 procent av rösterna och 7,6 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,1 procent av rösterna och 87,1 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 39,8 procent av rösterna och 53,5 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 maj 2019
  Antal aktieägare Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Sverige 25 885 60,2 53,0 153 097 061 5 735 249 147 361 812
USA 59 23,6 27,8 80 202 900 0 80 202 900
Storbritannien 78 8,6 10,1 29 091 420 0 29 091 420
Belgien 24 2,0 2,4 6 875 123 0 6 875 123
Luxemburg 11 1,7 1,9 5 641 453 0 5 641 453
Övriga länder 707 4,0 4,8 13 711 342 0 13 711 342
Totalt 26 764 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Källa: Euroclear

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2019

12 juni 2019 - 11 juli 2019

Delårsrapport Q2 2019

12 juli 2019

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019