Aktieägare

  Antal aktieägare Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Sverige 29 653 61,9 55,0 158 847 423 5 735 249 153 112 174
USA 59 21,5 25,3 73 090 773 0 73 090 773
Frankrike 14 3,3 3,9 11 153 289 0 11 153 289
Finland 200 2,3 2,7 7 759 744 0 7 759 744
Norge 65 2,2 2,6 7 462 703 0 7 462 703
Övriga länder 171 8,8 10,5 30 305 367 0 30 305 367
Totalt 30 162 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Källa: Euroclear

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Extra bolagsstämma

3 november 2020