Aktieägare

Per den 30 april 2020
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 38,5 27,6 79 552 542 5 729 569 73 822 973
Franklin Templeton 4,2 5,0 14 342 637 0 14 342 637
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 929 191 0 8 929 191
Norges Bank 2,4 2,8 8 012 100 0 8 012 100
Vanguard 1,7 2,0 5 903 500 0 5 903 500
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
PRI Pensionsgaranti 1,2 1,4 4 125 449 0 4 125 449
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,1 1,3 3 792 200 0 3 792 200
AXA 1,1 1,3 3 675 675 0 3 675 675
BlackRock 1,0 1,1 3 260 468 0 3 260 468
Thompson, Siegel & Walmsley LLC 0,9 1,1 3 172 800 0 3 172 800
Olof Svenfelt 0,9 1,0 3 000 030 30 3 000 000
Carnegie Fonder 0,9 1,0 2 985 715 0 2 985 715
Swedbank Robur Fonder 0,7 0,9 2 498 524 0 2 498 524
De 15 största aktieägarna totalt 62,8 56,2 162 129 537 5 729 599 156 399 938
Övriga aktieägare 37,2 43,8 126 489 762 5 650 126 484 112
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020