Aktieägare

Den 30 juni 2019 hade Cloetta 26 004 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,5 procent av rösterna och 7,6 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,4 procent av rösterna och 87,5 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 40,2 procent av rösterna och 47,4 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 30 juni 2019
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 38,1 27,0 78 044 804 5 729 569 72 315 235
Franklin Templeton 6,5 7,6 21 975 793 0 21 975 793
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,0 8 720 039 0 8 720 039
Norges Bank 2,2 2,6 7 437 890 0 7 437 890
Vanguard 1,7 2,0 5 877 194 0 5 877 194
AXA 1,5 1,8 5 072 793 0 5 072 793
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Försäkringsbolaget PRI 1,3 1,5 4 308 484 0 4 308 484
Highclere International Investors LLP 1,2 1,4 4 138 378 0 4 138 378
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,2 1,4 4 077 700 0 4 077 700
SEB Fonder 0,9 1,4 3 046 397 0 3 046 397
Carnegie Fonder 1,1 1,3 3 851 494 0 3 851 494
BlackRock 0,9 1,0 2 984 383 0 2 984 383
Olof Svenfelt 0,9 1,0 2 900 030 30 2 900 000
De 15 största aktieägarna totalt 65,5 59,7 171 314 085 5 729 599 165 584 486
Övriga aktieägare 34,5 40,3 117 305 214 5 650 117 299 564
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020