Aktieägare

  Antal aktieägare Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital, % Röster, %
1 - 500 22 564 2 932 102 3 254 2 928 848 1,0 0,8
501 - 1 000 3 347 2 800 126 500 2 799 626 0,9 0,8
1 001 - 5 000 3 574 8 485 662 1 784 8 483 878 2,8 2,4
5 001 - 10 000 526 4 012 590 0 4 012 590 1,3 1,1
10 001 - 15 000 146 1 870 862 0 1 870 862 0,6 0,5
15 001 - 20 000 96 1 768 035 0 1 768 035 0,6 0,5
20 001 - 399 266 749 924 5 729 713 261 020 211 92,8 93,8
Totalt 30 162 288 619 301 5 735 251 282 884 050 100 100
Källa: Euroclear

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Extra bolagsstämma

3 november 2020