Aktieägare

Den 30 juni 2019 hade Cloetta 26 004 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,5 procent av rösterna och 7,6 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,4 procent av rösterna och 87,5 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 40,2 procent av rösterna och 47,4 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 30 juni 2019
  Antal aktieägare Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital, % Röster, %
1 - 500 19 066 2 430 962 2 704 2 428 258 0,9 0,8
501 - 1 000 2 741 2 305 241 500 2 304 741 0,8 0,7
1 001 - 5 000 3 061 7 333 821 2 332 7 331 489 2,7 2,3
5 001 - 10 000 484 3 708 406 0 3 708 406 1,3 1,1
10 001 - 15 000 138 1 746 015 0 1 746 015 0,7 0,6
15 001 - 20 000 99 1 815 748 0 1 815 748 0,6 0,5
20 001 - 415 262 279 106 5 729 713 263 549 393 93,0 94,0
Totalt 26 004 288 619 299 5 735 249 282 884 050 100 100
Källa: Euroclear
       
   
 
 
       
     
     
     
     
         

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020