Handelsinformation och index

Cloettas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Därutöver har handel i Cloetta-aktien under 2019 skett på Cboe Global Markets, LSE Group, Aquis,  Liquidnet, ITG, Sigma-X, Nomura Group, AQXA och CAPA, se fördelning nedan under Omsättning och kursutveckling. Cloettas A-aktier är inte noterade för handel på någon börs.

Börslista

Cloettaaktien är börsnoterad sedan 16 februari 2009 och noteras sedan 2 juli 2012 på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är CLA B och ISIN-koden är SE0002626861. Mer information om Nasdaq Stockholm finns på www.nasdaqomxnordic.com

Index

Cloetta-aktien ingår i Nasdaq Stockholm Mid-Cap-index, samt i de nordiska och svenska branschindexen för Food Producers, Food & Beverage och Consumer Goods. Cloetta ingår inte i FTSE4Good, DJSI eller några andra CSR-index.

Omsättning och kursutveckling

Under perioden 1 januari till 31 december 2019 har 182 617 131 aktier omsatts till ett värde om 4 951 Mkr, motsvarande cirka 65 procent av totalt antal B-aktier vid slutet av perioden.

Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 48,25 procent, andra marknadsplatser där Cloetta-aktien handlades på var bl a Cboe Global Markets 39,14 procent, LSE Group 5,16 procent, Aquis 4,68 procent, Liquidnet 0,84 procent, UBS 0,73 procent, ITG 0,63 procent, Sigma-X 0,27 procent, Nomura Group 0,23 procent, AQXA 0,04 procent och CAPA 0,02 procent.

Högsta betalkurs 2019 var 33,34 kr (5 november) och lägsta var 22,32 kr (28 januari). Den 31 december 2019 uppgick kursen till 31,70 kr (senast betalt). Under perioden 1 januari till 31 december 2019 ökade Cloettas aktiekurs med 33,5 procent medan Nasdaq OMX Stockholm PI ökade med 29,6 procent.

Aktiens betavärde och standardavvikelse

Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 betyder att aktien är mindre känslig än börsen som helhet. Cloetta-aktiens betavärde var 0,45 under 2019. Det innebär att Cloetta-aktiens svängningar varit lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Nasdaq Stockholm.

Cloetta-aktiens standardavvikelse var 1,6 procent under 2019. Standardavvikelsen är ett mått på aktiens avvikelse mot medelvärdet för mätperioden, dvs hur volativ aktien varit under året.

 

Aktienotering
Nasdaq Stockholm
Tickerkoder
Nasdaq Stockholm CLA B
Bloombergs CLAB:SS
Reuters CLOEb.ST
ISIN kod
B-aktie SE0002626861

 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021