Handelsinformation och index

Cloettas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Därutöver har handel i Cloetta-aktien under första kvartalet 2019 skett Cboe Global Markets, LSE Group, Aquis, UBS, ITG, Liquidnet, Sigma-X, Nomura group, AQXA och Deutsche Börse, se fördelning nedan under Omsättning och kursutveckling. Cloettas A-aktier är inte noterade för handel på någon börs.

Börslista

Cloettaaktien är börsnoterad sedan 16 februari 2009 och noteras sedan 2 juli 2012 på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är CLA B och ISIN-koden är SE0002626861. Mer information om Nasdaq Stockholm finns på www.nasdaqomxnordic.com

Index

Cloetta-aktien ingår i Nasdaq Stockholm Mid-Cap-index, samt i de nordiska och svenska branschindexen för Food Producers, Food & Beverage och Consumer Goods. Cloetta ingår inte i FTSE4Good, DJSI eller några andra CSR-index.

Omsättning och kursutveckling

Under perioden 1 januari till 31 Mars 2019 omsattes på Nasdaq Stockholm 61 982 060 Cloetta-aktier till ett sammanlagt värde av 1 462 Mkr, motsvarande cirka 22 procent av totalt antal B-aktier vid slutet av perioden. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 52,27 procent, andra marknadsplatser där Cloetta-aktien handlades på var bl a Cboe Global Markets 36,3 procent, LSE Group 5.3 procent, Aquis 3,48 procent, UBS 0,9 procent, ITG 0,49 procent, Liquidnet 0,43 procent, Sigma-X 0,38 procent, och Nomura Group 0,35 procent.

Högsta betalkurs under perioden 1 januari till 31 mars 2019 var 25,4 kr (23 januari) och lägsta var 22,32 kr (28 januari). Den 29 mars 2019 uppgick kursen till 24,00 kr (senast betalt). Under perioden 1 januari till 31 mars 2019 sjönk Cloettas Aktiekurs med 1,5 procent medan Nasdaq OMX Stockholm PI steg med 11,7 procent.

Aktiens betavärde och standardavvikelse

Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 betyder att aktien är mindre känslig än börsen som helhet. Cloetta-aktiens betavärde var 0,68 under 2018. Det innebär att Cloetta-aktiens svängningar varit lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Nasdaq Stockholm.

Cloetta-aktiens standardavvikelse var 1,6 procent under 2018. Standardavvikelsen är ett mått på aktiens avvikelse mot medelvärdet för mätperioden, dvs hur volativ aktien varit under året.

 

   

Aktienotering
Nasdaq Stockholm
Tickerkoder
Nasdaq Stockholm CLA B
Bloombergs CLAB:SS
Reuters CLOEb.ST
ISIN kod
B-aktie SE0002626861

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2019

12 juni 2019 - 11 juli 2019

Delårsrapport Q2 2019

12 juli 2019

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019