Handelsinformation och index

Cloettas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Därutöver har handel i Cloetta-aktien under 2020 skett på Cboe Global Markets, LSE Group, Aquis, Liquidnet, ITG, Sigma-X, Nomura Group, AQXA och CAPA, se fördelning nedan under Omsättning och kursutveckling. Cloettas A-aktier är inte noterade för handel på någon börs.

Börslista

Cloetta-aktien är börsnoterad sedan den 16 februari 2009 och noterades på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm den 2 juli 2012. Aktiens kortnamn är CLA B och ISIN-koden är SE0002626861.

Mer information om Nasdaq Stockholm finns på www.nasdaqomxnordic.com

Index

Cloetta-aktien ingår i Nasdaq Stockholm Mid-Cap-index, samt i de nordiska och svenska branschindexen för Food Producers, Food & Beverage samt Consumer Goods. Cloetta ingår inte i FTSE4Good, DJSI eller några andra CSR-index.

Omsättning och kursutveckling

Under perioden 1 januari till 31 december 2020 omsattes på Nasdaq Stockholm 228 523 961 Cloetta-aktier till ett sammanlagt värde av 5 581 Mkr, motsvarande cirka 81 procent av totalt antal B-aktier vid slutet av perioden. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 49,3 procent. Andra marknadsplatser där Cloetta-aktien handlades på var bl a Cboe Global Markets 38,2 procent, Aquis 4,8 procent och LSE Group 3,1 procent.

Högsta betalkurs under perioden 1 januari till 31 december 2020 var 34,18 kr den 31 januari 2020 och lägsta betalkurs var 20,48 kr den 4 november 2020. Den 31 december 2020 uppgick kursen till 24,52 kr
(senast betalt). Under perioden 1 januari till 31 december 2020 sjönk Cloettas aktiekurs med 22,6 procent, medan Nasdaq Stockholm OMX steg med 12,9 procent.

 

Aktiens betavärde och standardavvikelse

Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Cloetta-aktiens betavärde var 0,76 (0,45) under 2020. Det innebär att Cloetta-aktiens svängningar varit lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Nasdaq Stockholm.

Cloetta-aktiens standardavvikelse var 2,2 procent (1,6) under 2020. Standardavvikelsen är ett mått på aktiens avvikelse mot medelvärdet för mätperioden, dvs hur volatil aktien varit under året.

 

Aktienotering
Nasdaq Stockholm
Tickerkoder
Nasdaq Stockholm CLA B
Bloombergs CLAB:SS
Reuters CLOEb.ST
ISIN kod
B-aktie SE0002626861

 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021