Handelsinformation och index

Cloettas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Därutöver har handel i Cloetta-aktien under perioden 1 Januari – 30 September 2018 skett på Cboe Global Markets, LSE Group, Liquidnet, ITG, UBS, Nomura Group och Aquis, se fördelning nedan under Omsättning och kursutveckling. Cloettas A-aktier är inte noterade för handel på någon börs.

Börslista

Cloettaaktien är börsnoterad sedan 16 februari 2009 och noteras sedan 2 juli 2012 på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är CLA B och ISIN-koden är SE0002626861.

Mer information om Nasdaq Stockholm finns på www.nasdaqomxnordic.com

Index

Cloetta-aktien ingår i Nasdaq Stockholm Mid-Cap-index, samt i de nordiska och svenska branschindexen för Food Producers, Food & Beverage och Consumer Goods. Cloetta ingår inte i FTSE4Good, DJSI eller några andra CSR-index.

Omsättning och kursutveckling

Under perioden 1 januari till 30 september 2018 omsattes på Nasdaq Stockholm 101,359,916 Cloetta-aktier till ett sammanlagt värde av 3,031 Mkr, motsvarande cirka 36 procent av totalt antal B-aktier vid slutet av perioden. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 48,4 procent, andra marknadsplatser där Cloetta-aktien handlades på var bl a Cboe Global Markets 38,8 procent, LSE Group 6,5 procent, Liquidnet 2,7 procent, ITG 1,5 procent, Aquis 1,3 procent, UBS 0,5 procent och Nomura Group 0,2 procent.

Högsta betalkurs under perioden 1 januari till 30 september 2018 var 34,00 kr (30 januari) och lägsta betalkurs var 26.52kr (13 Juli). Den 30 september 2018 uppgick kursen till 27,48 kr (senast betalt). Under perioden 1 januari till 30 september 2018 sjönk Cloettas aktiekurs med 7,5 procent, medan Nasdaq OMX Stockholm PI steg med 7,8 procent.

Aktiens betavärde och standardavvikelse

Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 betyder att aktien är mindre känslig än börsen som helhet. Cloetta-aktiens betavärde var 0,69 under 2017. Det innebär att Cloetta-aktiens svängningar varit lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Nasdaq Stockholm.

Cloetta-aktiens standardavvikelse var 1,9 procent under 2017. Standardavvikelsen är ett mått på aktiens avvikelse mot medelvärdet för mätperioden, dvs hur volativ aktien varit under året.

 

   

Aktienotering
Nasdaq Stockholm
Tickerkoder
Nasdaq Stockholm CLA B
Bloombergs CLAB:SS
Reuters CLOEb.ST
ISIN kod
B-aktie SE0002626861

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019