Handelsinformation och index

Cloettas B-aktie är noterad på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Därutöver har handel i Cloetta-aktien under de första två kvartalen 2017 skett på BOTC, Bats Europe, LSE Group, UBS, Liquidnet, BOAT, Aquis, ITG och Nomura Group, se fördelning nedan under Omsättning och kursutveckling.

Börslista

Cloettaaktien är börsnoterad sedan 16 februari 2009 och noteras sedan 2 juli 2012 på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är CLA B och ISIN-koden är SE0002626861.

Mer information om Nasdaq Stockholm finns på www.nasdaqomxnordic.com

Index

Cloetta-aktien ingår i Nasdaq Stockholm Mid-Cap-index, samt i de nordiska och svenska branschindexen för Food Producers, Food & Beverage och Consumer Goods.

Cloetta ingår inte i FTSE4Good, DJSI eller några andra CSR-index.

Omsättning och kursutveckling

Under perioden 1 januari till 30 juni 2017 omsattes på Nasdaq Stockholm 103 950 863 Cloetta-aktier till ett sammanlagt värde av 3 457 Mkr, motsvarande cirka 37 procent av totalt antal B-aktier vid slutet av perioden. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 50,2 procent, andra marknadsplatser där Cloetta-aktien handlades på var bl a BOTC 22,5 procent, Bats Europe 10,1 procent, LSE Group 7,3 procent, UBS 2,3 procent, Liquidnet 2,2 procent, BOAT 1,7 procent, Aquis 1,5 procent, ITG 1,4 procent och Nomura Group 0,9 procent.

Högsta betalkurs under perioden 1 januari till 30 juni 2017 var 38,80 kr (5 juni) och lägsta betalkurs var 27,70 kr (12 januari). Den 30 juni 2017 uppgick kursen till 34,70 kr (senast betalt). Under perioden 1 januari till 30 juni 2017 steg Cloettas aktiekurs med 21 procent, medan Nasdaq Stockholm PI steg med 8 procent.

Aktiens betavärde och standardavvikelse

Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 betyder att aktien är mindre känslig än börsen som helhet. Cloetta-aktiens betavärde var 0,52 under 2016. Det innebär att Cloetta-aktiens svängningar varit lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Nasdaq Stockholm.

Cloetta-aktiens standardavvikelse var 1,4 procent under 2016. Standardavvikelsen är ett mått på aktiens avvikelse mot medelvärdet för mätperioden, dvs hur volativ aktien varit under året.

 

Aktienotering
Nasdaq Stockholm
Tickerkoder
Nasdaq Stockholm CLA B
Bloombergs CLAB:SS
Reuters CLOEb.ST
ISIN kod
B-aktie SE0002626861

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

6 september 2017

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017