Insiders

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Cloetta och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Cloetta aktier som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Det är således endast transaktionerna som kommer att anmälas till Finansinspektionen och de kommer inte längre att ha en förteckning över insiders innehav. Som en service, tillhandahåller Cloetta därför en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av de här personerna med Cloetta-aktier.

Insiders              
  Eget innehav Närstående innehav Senaste förändring
Namn Position A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier +/- Datum
Lilian Fossum Biner Styrelseordförande 30 000 10 000 2019-01-28
Lottie Knutson Styrelseledamot 1 200 1 200 2015-04-23
Mikael Norman Styrelseledamot 5 000 5 000 2015-04-23
Alan McLean Raleigh Styrelseledamot 0
Mikael Aru Styrelseledamot 2 855
Camilla Svenfelt Styrelseledamot 60 466 485 55 095 25 000 2018-07-17
Mikael Svenfelt Styrelseledamot 25 42 535 5 729 569 72 315 235 1 000 000 2019-01-28
Lena Grönedal Arbetstagarledamot 0
Mikael Ström Arbetstagarledamot 32 243 2016-04-12
Shahram Nikpour Badr Arbetstagarsuppleant 0
Christina Lönnborn Arbetstagarsuppleant 0
Henri de Sauvage Nolting VD och Koncernchef 55 058 20 000 2019-01-28
Frans Ryden Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) 12 909 12 909 2019-01-28
Jacob Broberg Informationsdirektör 84 159 30 674 2018-04-25
Regina Ekström Personaldirektör 35 472 -13 000 2018-04-27
Ewald Frénay VD Cloetta Mittregionen 25 019 -39 300 2018-04-26
Thomas Biesterfeldt Marknadsdirektör 6 412 6 412 2018-05-04
Marcel Mensink President Operations 10 738 10 738 2018-05-04
Ville Perho VD Cloetta Finland 26 443 12 521 2018-04-25
Katarina Tell VD Cloetta Sverige 11 903 4 000 2019-01-28
Christian Boas Linde VD Cloetta Danmark & Norge 5 550 1 816 2018-05-04
Michiel Havermans Chef för Cloetta International 5 477 5 477 2018-05-04
Oskari Vidman Chief Pix & Mix Officer 12 554 4 973 2018-05-04

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Årsstämma 2019

4 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019