Insiders

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Cloetta och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Cloetta aktier som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de har inte längre någon förteckning över insiders innehav. Som en service, tillhandahåller Cloetta därför en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av de här personerna med Cloetta-aktier.

Insiders              
  Eget innehav Närstående innehav Senaste förändring
Namn Position A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier +/- Datum
Mikael Norman Styrelseordförande 15 000
Lottie Knutson Styrelseledamot 1 200 1 200 2015-04-23
Patrick Bergander Styrelseledamot 4 180 4 180
Alan McLean Raleigh Styrelseledamot 7 887 7 887 2019-10-29
Mikael Aru Styrelseledamot 3 855 1 000 2019-04-29
Camilla Svenfelt Styrelseledamot 60 471 485 55 095 5 000 2019-06-12
Mikael Svenfelt Styrelseledamot 25 42 535 5 729 569 73 822 973 500 000 2020-02-04
Lena Grönedal Arbetstagarledamot 0
Mikael Ström Arbetstagarledamot 32 243 2016-04-12
Shahram Nikpour Badr Arbetstagarsuppleant 0
Christina Lönnborn Arbetstagarsuppleant 0
Henri de Sauvage Nolting VD och Koncernchef 73 797 18 739 2019-05-06
Frans Ryden Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) 78 288 12 379 2019-05-06
Regina Ekström Personaldirektör 40 495 5 023 2019-04-29
Ewald Frénay VD Cloetta Mittregionen 29 667 -4 015 2019-05-06
Thomas Biesterfeldt Marknadsdirektör 12 542 6 128 2019-05-06
Marcel Mensink President Operations 38 544 13 903 2019-05-06
Ville Perho VD Cloetta Finland 31 902 5 459 2019-04-29
Katarina Tell VD Cloetta Sverige 20 816 8 913 2019-05-06
Christian Boas Linde VD Cloetta Danmark & Norge 7 138 1 588 2019-04-30
Michiel Havermans Chef för Cloetta International 11 919 6 442 2019-05-06
Niklas Truedsson Chief Pix & Mix Officer 6 932 6 932 2019-05-06
           

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

24 april 2020

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020