Insiders

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Cloetta och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Cloetta aktier som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de har inte längre någon förteckning över insiders innehav. Som en service, tillhandahåller Cloetta därför en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av de här personerna med Cloetta-aktier.

Insiders              
  Eget innehav Närstående innehav Senaste förändring
Namn Position A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier +/- Datum
Mikael Norman Styrelseordförande 40 000 10 000 2021-04-28
Lottie Knutson Styrelseledamot 1 200 1 200 2015-04-23
Patrick Bergander Styrelseledamot 4 180 4 180
Alan McLean Raleigh Styrelseledamot 7 887 7 887 2019-10-29
Mikael Aru Styrelseledamot 3 855 1 000 2019-04-29
Camilla Svenfelt Styrelseledamot 60 486 485 70 095 4 000 2021-08-11
Mikael Svenfelt Styrelseledamot 25 47 535 5 729 569 79 199 973 970 000 2021-07-20
Lena Grönedal Arbetstagarledamot 0
Mikael Ström Arbetstagarledamot 32 243 2016-04-12
Shahram Nikpour Badr Arbetstagarsuppleant 0
Christina Lönnborn Arbetstagarsuppleant 0
Henri de Sauvage Nolting VD och Koncernchef 123 563 14 471 2021-04-27
Frans Ryden Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) 94 901 13 802 2021-05-03
Regina Ekström Personaldirektör 49 320 4 815 2021-04-27
Ewald Frénay VD Cloetta Mittregionen 37 755 -5 211 2021-04-29
Thomas Biesterfeldt Marknadsdirektör 18 956 6 414 2021-04-27
Marcel Mensink President Operations 44 767 10 738 2021-04-27
Ville Perho VD Cloetta Finland 43 193 6 515 2021-04-27
Katarina Tell VD Cloetta Sverige 51 214 10 020 2021-05-03
Michiel Havermans Chef för Cloetta International 23 280 5 477 2021-04-27
Niklas Truedsson Chief Pix & Mix Officer 19 069 7 691 2021-05-03
           

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022