Insiders

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Cloetta och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Cloetta aktier som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de har inte längre någon förteckning över insiders innehav. Som en service, tillhandahåller Cloetta därför en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av de här personerna med Cloetta-aktier.

Insiders              
  Eget innehav Närstående innehav Senaste förändring
Namn Position A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier +/- Datum
Mikael Norman Styrelseordförande 20 000 5 000 2020-10-23
Lottie Knutson Styrelseledamot 1 200 1 200 2015-04-23
Patrick Bergander Styrelseledamot 4 180 4 180
Alan McLean Raleigh Styrelseledamot 7 887 7 887 2019-10-29
Mikael Aru Styrelseledamot 3 855 1 000 2019-04-29
Camilla Svenfelt Styrelseledamot 60 476 485 60 095 10 000 2020-06-12
Mikael Svenfelt Styrelseledamot 25 42 535 5 729 569 76 229 973 407 000 2020-11-11
Lena Grönedal Arbetstagarledamot 0
Mikael Ström Arbetstagarledamot 32 243 2016-04-12
Shahram Nikpour Badr Arbetstagarsuppleant 0
Christina Lönnborn Arbetstagarsuppleant 0
Henri de Sauvage Nolting VD och Koncernchef 109 092 7 500 2020-10-27
Frans Ryden Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) 81 099 2 811 2020-05-07
Regina Ekström Personaldirektör 44 505 4 010 2020-04-28
Ewald Frénay VD Cloetta Mittregionen 33 906 -3 057 2020-05-05
Thomas Biesterfeldt Marknadsdirektör 12 542 6 128 2019-05-06
Marcel Mensink President Operations 47 932 9 388 2020-05-07
Ville Perho VD Cloetta Finland 36 678 4 776 2020-04-28
Katarina Tell VD Cloetta Sverige 32 391 11 575 2020-05-07
Christian Boas Linde VD Cloetta Danmark & Norge 12 232 3 713 2020-05-07
Michiel Havermans Chef för Cloetta International 17 803 5 884 2020-05-07
Niklas Truedsson Chief Pix & Mix Officer 11 378 4 446 2020-05-07
           

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021