Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie (1) 2016 2015 2014   2013   2012   2010/2011 (2)
Resultat före och efter utspädning, kr 0.67 1.35 0.84     0.92      -0.26      0.73   
Utdelning per aktie, kr 0.75 0.5 0.00   0.00   0.00   0.00  
Lämnad utdelning totalt, Mkr 216,464,474 144,309,650 0.0   0.0   0.0   0.0  
Utdelningsandel, % 53 37 0.0   0.0   0.0   0.0  
Eget kapital per aktie, kr 14.5 14.61 14.57   14.62   14.60   24.30  
Högsta betalkurs, kr 33.30 28.20 24.50   21.60   20.00 (3) 39.90  
Lägsta betalkurs, kr 24.10 22.40 18.80   13.30   12.85 (3) 25.70  
Stängningskurs vid periodens slut, kr 28.70 28.00 22.60   19.40   13.45 (3) 29.40  
Antal aktier vid periodens slut 288,619,299 288,619,299 288,619,299   288,619,299   288,619,299 (4) 24,319,186 (5)
Antal aktier omsatta under perioden 155,088,223 159,022,268 164,141,164   199,466,588   32,931,684   1,841,400  
Antal omsatta aktier i procent av totala antalet aktier 53.5 57.0 58.9   72.0   11.4   7.6  
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf
(3) Cloetta tillfördes kapital genom en nyemission under mars och april 2012. Stängningskursen den 12 mars 2012 (sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter) var 37,50 kronor och stängningskursen den 13 mars 2012 (första dag för handel utan rätt att erhålla teckningsrätter) var 17,00 kronor. Den högsta kursen under 1 januari-12 mars 2012 uppgick till 40,00 kronor och den lägsta var 31,50 kronor.
(4) Konvertering av konvertibellån, riktad nyemission och företrädesemission
(5) Konvertering av konvertibellån
(6) Avser perioden från noteringen på OMX den 16 bebruari 2009 fram till slutet av räkenskapsåret 31 augusti 2009

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018
Näitä et ole vielä nähnyt! 😏

Mitä kaikkea kuvausten aikana tapahtui? 😮 Käy tsekkaamassa ylijääneet kohtaukset #SweetSpot Extrasta! 😉 Linkki soittolistaan biossa. 👉 Mikä oli sun suosikkijakso? #TVMix
tvmix Näitä et ole vielä nähnyt! 😏 Mitä kaikkea kuvausten aikana tapahtui? 😮 Käy tsekkaamassa ylijääneet kohtaukset #SweetSpot Extrasta! 😉 Linkki soittolistaan biossa. 👉 Mikä oli sun suosikkijakso? #TVMix
Parkerar du en påse Ahlgrens bilar i magen till helgen? #ahlgrensbilar #bilpark
ahlgrens_bilar Parkerar du en påse Ahlgrens bilar i magen till helgen? #ahlgrensbilar #bilpark
Toisen Örkki on toisen aarre. 🤗💎🕸 Mikä Örkeistä maistuu just sulle? 😋 #tvmix #karkki #candy #candytime
tvmix Toisen Örkki on toisen aarre. 🤗💎🕸 Mikä Örkeistä maistuu just sulle? 😋 #tvmix #karkki #candy #candytime
Winter is indeed coming! Keskellä heinäkuuta.. 😮❄️ Tägää kovin GoT-fani! 👈 #got #gameofthrones #TVMix #candy
tvmix Winter is indeed coming! Keskellä heinäkuuta.. 😮❄️ Tägää kovin GoT-fani! 👈 #got #gameofthrones #TVMix #candy