Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie (1) 2016 2015 2014   2013   2012   2010/2011 (2)
Resultat före och efter utspädning, kr 0.67 1.35 0.84     0.92      -0.26      0.73   
Utdelning per aktie, kr 0.75 0.5 0.00 0.00   0.00 0.00
Lämnad utdelning totalt, Mkr 216,464,474 144,309,650 0.0 0.0   0.0 0.0
Utdelningsandel, % 53 37 0.0 0.0   0.0 0.0
Eget kapital per aktie, kr 14.5 14.61 14.57 14.62 14.60 24.30
Högsta betalkurs, kr 33.30 28.20 24.50 21.60 20.00 (3) 39.90
Lägsta betalkurs, kr 24.10 22.40 18.80 13.30 12.85 (3) 25.70
Stängningskurs vid periodens slut, kr 28.70 28.00 22.60 19.40 13.45 (3) 29.40
Antal aktier vid periodens slut 288,619,299 288,619,299 288,619,299 288,619,299 288,619,299 (4) 24,319,186 (5)
Antal aktier omsatta under perioden 155,088,223 159,022,268 164,141,164 199,466,588 32,931,684 1,841,400
Antal omsatta aktier i procent av totala antalet aktier 53.5 57.0 58.9 72.0   11.4   7.6  
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf
(3) Cloetta tillfördes kapital genom en nyemission under mars och april 2012. Stängningskursen den 12 mars 2012 (sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter) var 37,50 kronor och stängningskursen den 13 mars 2012 (första dag för handel utan rätt att erhålla teckningsrätter) var 17,00 kronor. Den högsta kursen under 1 januari-12 mars 2012 uppgick till 40,00 kronor och den lägsta var 31,50 kronor.
(4) Konvertering av konvertibellån, riktad nyemission och företrädesemission
(5) Konvertering av konvertibellån
(6) Avser perioden från noteringen på OMX den 16 bebruari 2009 fram till slutet av räkenskapsåret 31 augusti 2009

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018
Nu har du kontakt hela vägen till munnen! #bilantenn  #ahlgrensbilar
ahlgrens_bilar Nu har du kontakt hela vägen till munnen! #bilantenn #ahlgrensbilar
Accelerera in i helgmyset på rekordtid! #nolltillhundra #trekommafemsekunder #ahlgrensbilar
ahlgrens_bilar Accelerera in i helgmyset på rekordtid! #nolltillhundra #trekommafemsekunder #ahlgrensbilar
God hjul önskar Ahlgrens bilar! #ahlgrensbilar #hjulgran #godjul
ahlgrens_bilar God hjul önskar Ahlgrens bilar! #ahlgrensbilar #hjulgran #godjul
Splitte mine bramsejl! 
En Tom æske Skipper’s Pipes må da være en skippers værste mareridt. Men hvad tror du man kalender sådan en? Giv os dit bud! #skipperspipes
skippers_pipes_danmark Splitte mine bramsejl! En Tom æske Skipper’s Pipes må da være en skippers værste mareridt. Men hvad tror du man kalender sådan en? Giv os dit bud! #skipperspipes