Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie (1) 2018 2017 2016 2015 2014
Resultat före och efter utspädning, kr 1.69 -0.34 -0.67 1.35 0.84
Resultat per aktie, SEK (8) 1.69 -0.34 -0.67 1.35 0.84
Utdelning per aktie, kr 1.00 1.50 (7) 0.75 0.5 0.00
Lämnad utdelning totalt, Mkr 288,619,299 432,928,948 216,464,474 144,309,650 0.0
Utdelningsandel, % 60 54 53 37 0.0
Eget kapital per aktie, kr 13.7 13.2 14.5 14.61 14.57
Högsta betalkurs, kr 34.00 38.80 33.30 28.20 24.50
Lägsta betalkurs, kr 22.80 26.00 24.10 22.40 18.80
Stängningskurs vid periodens slut, kr 24.30 29.70 28.70 28.00 22.60
Antal aktier vid periodens slut 288,619,299 288,619,299 288,619,299 288,619,299 288,619,299
Antal aktier omsatta under perioden 139,778,861 181,962,630 155,088,223 159,022,268 164,141,164
Antal omsatta aktier i procent av totala antalet aktier 64.0 63.0 53.5 57.0 58.9
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf
(3) Cloetta tillfördes kapital genom en nyemission under mars och april 2012. Stängningskursen den 12 mars 2012 (sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter) var 37,50 kronor och stängningskursen den 13 mars 2012 (första dag för handel utan rätt att erhålla teckningsrätter) var 17,00 kronor. Den högsta kursen under 1 januari-12 mars 2012 uppgick till 40,00 kronor och den lägsta var 31,50 kronor.
(4) Konvertering av konvertibellån, riktad nyemission och företrädesemission
(5) Konvertering av konvertibellån
(6) Avser perioden från noteringen på OMX den 16 bebruari 2009 fram till slutet av räkenskapsåret 31 augusti 2009
(7) För 2017 var ordinarie utdelning 0,75 kr per aktie samt en extra utdelning 0,75 kr per aktie, sammantaget motsvarande 1,50 kr per aktie.
(8) Resultat per aktie exklusive effekt av nedskrivning avyttrad verksamhet inklusive skatteeffekt
och övriga jämförelsestörande poster, före och efter utspädning, kr

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021