Utdelning och utdelningsspolicy

Långsiktigt är avsikten att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt.

Årsstämman den 4 april 2017 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 216 464 474 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 6 april 2017. Utdelningen utsändes av Euroclear Sweden AB tisdagen den 11 april 2017.

Cloettas långsiktiga mål är att skuldsättningen ska vara omkring 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA, vilket uppnåddes under 2016.
Ambtitionen är att framtida kassaflöden ska fortsätta att användas till aktieutdelningar samt ge finansiell flexibilitet för komplettereande förvärv. Det långsiktiga målet att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt ligger fast.

Utdelning beslutas av årsstämman och utbetalningen hanteras av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av årsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.

Cloetta har inget program för återköp av aktier.

Utdelning (1) 2008/2009 (2) 2009/2010 (2) 2010/2011 (2) 2012 2013 2014 2015 2016
Utdelning per aktie, kr 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75
Lämnad utdelning totalt, Mkr 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 144.3 216.5
Utdelningsandel, % 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 53.0
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018
Näitä et ole vielä nähnyt! 😏

Mitä kaikkea kuvausten aikana tapahtui? 😮 Käy tsekkaamassa ylijääneet kohtaukset #SweetSpot Extrasta! 😉 Linkki soittolistaan biossa. 👉 Mikä oli sun suosikkijakso? #TVMix
tvmix Näitä et ole vielä nähnyt! 😏 Mitä kaikkea kuvausten aikana tapahtui? 😮 Käy tsekkaamassa ylijääneet kohtaukset #SweetSpot Extrasta! 😉 Linkki soittolistaan biossa. 👉 Mikä oli sun suosikkijakso? #TVMix
Parkerar du en påse Ahlgrens bilar i magen till helgen? #ahlgrensbilar #bilpark
ahlgrens_bilar Parkerar du en påse Ahlgrens bilar i magen till helgen? #ahlgrensbilar #bilpark
Toisen Örkki on toisen aarre. 🤗💎🕸 Mikä Örkeistä maistuu just sulle? 😋 #tvmix #karkki #candy #candytime
tvmix Toisen Örkki on toisen aarre. 🤗💎🕸 Mikä Örkeistä maistuu just sulle? 😋 #tvmix #karkki #candy #candytime
Winter is indeed coming! Keskellä heinäkuuta.. 😮❄️ Tägää kovin GoT-fani! 👈 #got #gameofthrones #TVMix #candy
tvmix Winter is indeed coming! Keskellä heinäkuuta.. 😮❄️ Tägää kovin GoT-fani! 👈 #got #gameofthrones #TVMix #candy