Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2020
Q3
2020
Q2
2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
Nettoomsättning 1 474 1 237 1 518 1 722 1 629 1 583 1 559 1 646
Kostnad för sålda varor -1 040 -777 -978 -1 073 -1 042 -1 004 -993 -1 040
Bruttoresultat 434 460 540 649 587 579 566 606
Övriga rörelseintäkter - - - - - - - -
Försäljningskostnader -248 -213 -237 -271 -244 -253 -243 -279
Totala administrativa kostnader -99 -142 -154 -169 -148 -167 -159 -168
Rörelseresultat (EBIT) 87 105 149 209 195 159 164 159
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -11 45 -78 13 -8 -12 -12 4
Övriga finansiella intäkter 0 1 1 0 1 0 1 1
Övriga finansiella kostnader -13 -14 -12 -9 -13 -18 -22 -21
Finansnetto -24 32 -89 4 -20 -30 -33 -16
Resultat före skatt 63 137 60 213 175 129 131 143
Skatt -17 -29 -16 -41 -45 -32 -32 16
Resultat från kvarvarande verksamhet 46 108 44 172 130 97 99 159
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - - - -
Periodens resutat 46 108 44 172 130 97 99 159
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 46 108 44 172 130 97 99 159
Avyttrad verksamhet - - - - - - - -
Totalt 46 108 44 172 130 97 99 159
     
Rörelseresultat, justerat 130 110 152 216 200 161 166 174
 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021