Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
Nettoomsättning 1 466 1 474 1 237 1 518 1 722 1 629 1 583 1 559
Kostnad för sålda varor -923 -1 040 -777 -978 -1 073 -1 042 -1 004 -993
Bruttoresultat 543 434 460 540 649 587 579 566
Övriga rörelseintäkter - - - - - - - -
Försäljningskostnader -253 -248 -213 -237 -271 -244 -253 -243
Totala administrativa kostnader -169 -99 -142 -154 -169 -148 -167 -159
Rörelseresultat (EBIT) 121 87 105 149 209 195 159 164
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta 34 -11 45 -78 13 -8 -12 -12
Övriga finansiella intäkter 1 0 1 1 0 1 0 1
Övriga finansiella kostnader -13 -13 -14 -12 -9 -13 -18 -22
Finansnetto 22 -24 32 -89 4 -20 -30 -33
Resultat före skatt 143 63 137 60 213 175 129 131
Skatt -60 -17 -29 -16 -41 -45 -32 -32
Resultat från kvarvarande verksamhet 83 46 108 44 172 130 97 99
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - - - -
Periodens resutat 83 46 108 44 172 130 97 99
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 83 46 108 44 172 130 97 99
Avyttrad verksamhet - - - - - - - -
Totalt 83 46 108 44 172 130 97 99
   
Rörelseresultat, justerat 123 130 110 152 216 200 161 166
 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021