Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2021
Q1
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
Nettoomsättning 1 398 1 466 1 474 1 237 1 518 1 722 1 629 1 583
Kostnad för sålda varor -933 -923 -1 040 -777 -978 -1 073 -1 042 -1 004
Bruttoresultat 465 543 434 460 540 649 587 579
Övriga rörelseintäkter - - - - - - - -
Försäljningskostnader -211 -253 -248 -213 -237 -271 -244 -253
Totala administrativa kostnader -147 -169 -99 -142 -154 -169 -148 -167
Rörelseresultat (EBIT) 107 121 87 105 149 209 195 159
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta 31 34 -11 45 -78 13 -8 -12
Övriga finansiella intäkter 1 1 0 1 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader -12 -13 -13 -14 -12 -9 -13 -18
Finansnetto 20 22 -24 32 -89 4 -20 -30
Resultat före skatt 127 143 63 137 60 213 175 129
Skatt -21 -60 -17 -29 -16 -41 -45 -32
Resultat från kvarvarande verksamhet 106 83 46 108 44 172 130 97
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - - - -
Periodens resutat 106 83 46 108 44 172 130 97
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 106 83 46 108 44 172 130 97
Avyttrad verksamhet - - - - - - - -
Totalt 106 83 46 108 44 172 130 97
 
Rörelseresultat, justerat 111 123 130 110 152 216 200 161

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2021

16 juni 2021 - 15 juli 2021

Delårsrapport Q2 2021

16 juli 2021

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021