Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2020
Q2
2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
2018
Q3
Nettoomsättning 1 237 1 518 1 722 1 629 1 583 1 559 1 646 1 538
Kostnad för sålda varor -777 -978 -1 073 -1 042 -1 004 -993 -1 040 -979
Bruttoresultat 460 540 649 587 579 566 606 559
Övriga rörelseintäkter - - - - - - - -
Försäljningskostnader -213 -237 -271 -244 -253 -243 -279 -230
Totala administrativa kostnader -142 -154 -169 -148 -167 -159 -168 -149
Rörelseresultat (EBIT) 105 149 209 195 159 164 159 180
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta 45 -78 13 -8 -12 -12 4 5
Övriga finansiella intäkter 1 1 0 1 0 1 1 0
Övriga finansiella kostnader -14 -12 -9 -13 -18 -22 -21 -18
Finansnetto 32 -89 4 -20 -30 -33 -16 -13
Resultat före skatt 137 60 213 175 129 131 143 167
Skatt -29 -16 -41 -45 -32 -32 16 -35
Resultat från kvarvarande verksamhet 108 44 172 130 97 99 159 132
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - - - -
Periodens resutat 108 44 172 130 97 99 159 132
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 108 44 172 130 97 99 159 132
Avyttrad verksamhet - - - - - - - -
Totalt 108 44 172 130 97 99 159 132
       
Rörelseresultat, justerat 110 152 216 200 161 166 174 194
 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021