Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr 2011
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2012
Q1
2012
Q2
Resultat
Nettoomsättning 1,043 1,120 1,124 1,371 1,084 1,212
Nettoomsättning, förändring i % na na na na 3.9 8.3
Underliggande nettoomsättning, förändring i % na na na na -1.8 -3.0
Bruttomarginal, % 39.7 38.1 39.7 33.5 35.5 34.1
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -31 -29 -21 -34 -35 -45
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -2 -2 -2 -2 -1 -
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - - - -
Rörelseresultat, justerat na na na na na na
Rörelsemarginal, justerad, % na na na na na na
Rörelseresultat (EBIT) 73 74 129 84 6 -53
Rörelsemarginal (EBIT), % 7.3 6.2 11.7 8.1 0.5 -4.4
EBITDA, justerad na na na na na na
EBITDA 106 105 152 120 42 -8
Vinstmarginal, % -8.2 -7.9 -0.6 -5.0 -10.4 -10.7
Finansiell ställning
Rörelsekapital 547 513 549 586 638 491
Investeringar (2) 45 50 59 70 43 50
Nettoskuld 2,846 2,969 2,997 2,827 4,277 3,196
Sysselsatt kapital 6,442 6,579 6,750 6,682 7,278 6,918
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rullande 12 månader) (2,3) na na na 5.6 4.0 2.6
Soliditet, % -14.8 -4.7 -4.9 -4.5 26.4 37.4
Nettoskuld/soliditet na na na na 175.0 95.8
Avkastning på eget kapital, % (rullande 12 månader) (2) na na na na -3.0 -3.9
Eget kapital per aktie, kr na na na na 11.0 11.5
Nettoskuld/underliggande EBITDA (rullande 12 månader) (2,4) na na na na na 4.69
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 140 143 164 45 -35 125
Investeringar i anläggningstillgångar -57 -70 -76 -132 75 -1,422
Kassaflöde efter investeringar 83 73 88 -87 40 -1,297
Cash conversion, % (5) na na na na na na
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr na na na na  0.1- 0.5
Anställda
Medelantal anställda 2,199 2,184 2,163 2,192 2,518 2,561
varav i kvarvarande verksamhet 2,199 2,184 2,163 2,192 2,518 2,561
Aktiedata
Resultat per aktie, kr
Före utspädning (6) -0.49 -0.26 -0.05 0.47 -0.57 -0.43
Efter utspädning (6) -0.49 -0.26 -0.05 0.47 -0.57 -0.43
Antal aktier vid periodens slut (före utspädning) 226,849,529 262,137,526 262,137,526 262,137,526 220,681,378 288,619,299
Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) 226,849,529 262,137,526 262,137,526 262,137,526 241,382,746 285,633,017
Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning) 226,849,529 262,137,526 262,137,526 262,137,526 241,382,746 285,633,017
(1) Jämförelsetal har räknats om för avyttrad verksamhet.
(2) Jämförelsetal har inte räknats om för avyttrad verksamhet, då endast täljaren eller nämnaren i beräkningen har räknats om för avyttrad verksamhet.
(3) Sysselsatt kapital för andra kvartalet 2017 avser kvarvarande verksamhet. Avkastning på sysselsatt kapital för fjärde kvartalet 2016 beräknas proforma för kvarvarande verksamhet.
(4) Definitionen av nettoskuld/EBITDA justerades under det tredje kvartalet 2016 för att få ett nyckeltal som över tid är oberoende av gällande låneavtal. Jämförelsetalen har inte räknats om, då skillnaderna är marginella.
(5) De investeringar som ingår i beräkningen av cash conversion har justerats för investeringar relaterade till avyttrad verksamhet.
(6) Jämförelsevärden för aktien för perioden Q1 2011 till Q4 2011 är inte relevanta för den nuvarande koncernen på grund av en annan kapitalstruktur i LEAF före samgåendet med Cloetta.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018
Napakymppi eikun siis -karkki! 👌 Voititko taas sukulaisesi mökkitikassa? 😌 Tägää vaikka faijasi. #tvmix #tikka #mökki
tvmix Napakymppi eikun siis -karkki! 👌 Voititko taas sukulaisesi mökkitikassa? 😌 Tägää vaikka faijasi. #tvmix #tikka #mökki
Salmiakkinen-pussin supertähti, legendojen legenda, karkkiklassikoiden kärkinimi: Autokarkki! 🙌

Paina ❤️, jos Autokarkit ovat ultimaattista herkkuasi! 😋
tvmix Salmiakkinen-pussin supertähti, legendojen legenda, karkkiklassikoiden kärkinimi: Autokarkki! 🙌 Paina ❤️, jos Autokarkit ovat ultimaattista herkkuasi! 😋
Näitä et ole vielä nähnyt! 😏

Mitä kaikkea kuvausten aikana tapahtui? 😮 Käy tsekkaamassa ylijääneet kohtaukset #SweetSpot Extrasta! 😉 Linkki soittolistaan biossa. 👉 Mikä oli sun suosikkijakso? #TVMix
tvmix Näitä et ole vielä nähnyt! 😏 Mitä kaikkea kuvausten aikana tapahtui? 😮 Käy tsekkaamassa ylijääneet kohtaukset #SweetSpot Extrasta! 😉 Linkki soittolistaan biossa. 👉 Mikä oli sun suosikkijakso? #TVMix
Parkerar du en påse Ahlgrens bilar i magen till helgen? #ahlgrensbilar #bilpark
ahlgrens_bilar Parkerar du en påse Ahlgrens bilar i magen till helgen? #ahlgrensbilar #bilpark