Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2017
Q3
2017
Q2
2017
Q1(1)
2016
Q4(1)
2016
Q3(1)
2016
Q2(1)
2016
Q1(1)
Nettoomsättning 1 505 1 414 1 222 1 367 1 285 1 221 1 234
Kostnad för sålda varor -978 -895 -768 -806 -791 -709 -778
Bruttoresultat 527 519 454 561 494 512 456
Övriga rörelseintäkter - 4 - - - - -
Försäljningskostnader -232 -259 -200 -207 -189 -215 -195
Totala administrativa kostnader -126 -174 -157 -174 -110 -149 -149
Rörelseresultat (EBIT) 169 90 97 180 195 148 112
Omräkningsdifferenser lån samt likvida medel i utländsk valuta -7 -2 -1 -10 8 2 -8
Övriga finansiella intäkter 0 1 6 5 5 5 2
Övriga finansiella kostnader -20 -18 -16 -20 -80 -37 -38
Finansnetto -27 -19 -11 -25 -67 -30 -44
Resultat före skatt 142 71 86 155 128 118 68
Skatt -34 -28 -20 -33 -36 -33 -20
Resultat från kvarvarande verksamhet 108 43 66 122 92 85 48
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt 45 -372 -7 -542 16 -8 -4
Periodens resutat 153 -329 59 -420 108 77 44
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 108 43 66 122 92 85 48
Avyttrad verksamhet 45 -372 -7 -542 16 -8 -4
Totalt 153 -329 59 -420 108 77 44
             
Rörelseresultat, justerat 169 115 114 209 203 156 127
(1) Jämförelsetal har räknats om för avyttrad verksamhet.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018
Nu har du kontakt hela vägen till munnen! #bilantenn  #ahlgrensbilar
ahlgrens_bilar Nu har du kontakt hela vägen till munnen! #bilantenn #ahlgrensbilar
Accelerera in i helgmyset på rekordtid! #nolltillhundra #trekommafemsekunder #ahlgrensbilar
ahlgrens_bilar Accelerera in i helgmyset på rekordtid! #nolltillhundra #trekommafemsekunder #ahlgrensbilar
God hjul önskar Ahlgrens bilar! #ahlgrensbilar #hjulgran #godjul
ahlgrens_bilar God hjul önskar Ahlgrens bilar! #ahlgrensbilar #hjulgran #godjul
Splitte mine bramsejl! 
En Tom æske Skipper’s Pipes må da være en skippers værste mareridt. Men hvad tror du man kalender sådan en? Giv os dit bud! #skipperspipes
skippers_pipes_danmark Splitte mine bramsejl! En Tom æske Skipper’s Pipes må da være en skippers værste mareridt. Men hvad tror du man kalender sådan en? Giv os dit bud! #skipperspipes