Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nettoskuld
Mkr 2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
Långfristig upplåning från kreditinstitut, brutto 800 800 800 2 119 2 100 2 078
Kortfristig upplåning från kreditinstitut, brutto 1 693 1 306 1 337 - - -
Företagscertifikat 300 499 500 549 710 500
Utnyttjad checkkredit - - - - - -
Säkerställda företagsobligationer - - - - - -
Leasingskulder 173 204 180 189 211 -
Finansiella derivatintstrument 71 71 75 77 66 63
Säljarrevers - - - - - -
Räntekostnader 2 1 1 1 2 1
Extern upplåning 3 039 2 881 2 893 2 935 3 089 2 642
Utestående lån - - - - - -
Likvida medel -619 -579 -337 -208 -711 -551
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Nettoskuld 2 420 2 302 2 556 2 727 2 378 2 091
Nettoskuld/soliditet, % 54,4 54,8 62,3 69,0 57,9 52,7
Soliditet, % 43,3 43,4 42,4 42,0 41,7 43,3

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020