Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr 2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
Resultat
Nettoomsättning 6 046 4 384 2 818 1 398 5 695 4 229
Nettoomsättning, förändring i % 6,2 3,7 2,3 -7,9 -12,3 -11,4
Underliggande nettoomsättning, förändring i % 8,4 6,5 5,9 -4,2 -11,2 -10,8
Bruttomarginal, % 35,5 35,2 35,2 33,3 34,7 33,9
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar * -250 -189 -126 -63 -270 -198
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -10 -8 -5 -3 -10 -8
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -1 -1 -1 - -13 -13
Rörelseresultat, justerat * 571 414 234 107 495 379
Rörelsemarginal, justerad, % * 9,4 9,4 8,3 7,7 8,7 9,0
Rörelseresultat (EBIT) * 565 408 229 103 442 328
Rörelsemarginal (EBIT), % * 9,3 9,3 8,1 7,4 7,8 7,8
EBITDA, justerad * 832 612 366 173 777 586
EBITDA * 826 606 361 169 735 547
Vinstmarginal, % * 9,2 9,1 8,2 8,8 6,7 5,8
Segment
Förpackade varumärken
Nettoomsättning 4 686 3 402 2 198 1 101 4 527 3 348
Rörelseresultat, justerat * 577 425 254 131 649 485
Rörelsemarginal, justerad, % * 12,3 12,5 11,6 11,9 14,3 14,5
Lösviksgodis
Nettoomsättning 1 360 982 620 297 1 168 881
Rörelseresultat, justerat -6 -11 -20 -24 -154 -106
Rörelsemarginal, justerad, % -0,4 -1,1 -3,2 -8,1 -13,2 -12,0
Finansiell ställning
Rörelsekapital 363 525 605 614 540 705
Investeringar * 230 164 106 48 357 285
Nettoskuld 1 679 1 967 2 193 2 097 2 139 2 285
Sysselsatt kapital * 7 388 7 328 7 157 7 382 7 198 7 515
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rullande 12 månader) * 7,9 7,1 5,9 5,2 6,0 7,2
Soliditet, % * 47,3 46,1 46,2 46,4 45,0 45,6
Nettoskuld/soliditet * 37,2 44,8 51,5 47,8 51,5 52,1
Avkastning på eget kapital, % (rullande 12 månader) * 10,5 9,2 7,2 7,5 6,4 8,2
Eget kapital per aktie, kr * 15,7 15,2 14,8 15,2 14,4 15,1
Nettoskuld/underliggande EBITDA (rullande 12 månader) * 2,0 2,5 2,9 2,9 2,8 2,6
Kassaflöde