Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr Jan 2021-
Dec 2021
Okt 2020-
Sep 2021
Jul 2020-
Jun 2021
Apr 2020-
Mar 2021
Jan 2020-
Dec 2020
Okt 2019-
Sep 2020
Resultat
Nettoomsättning 6 046 5 850 5 758 5 575 5 695 5 951
Nettoomsättning, förändring i % 6,2 -1,7 -5,7 -13,6 -12,3 -7,3
Underliggande nettoomsättning, förändring i % 8,4 1,0 -2,8 -11,3 -11,2 -7,4
Bruttomarginal, % 35,5 35,7 34,2 34,1 34,7 35,0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar * -250 -261 -263 -266 -270 -267
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -10 -10 -10 -10 -10 -11
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -1 -1 -11 -11 -13 -15
Rörelseresultat, justerat * 571 530 475 454 495 595
Rörelsemarginal, justerad, % * 9,4 9,1 8,2 8,1 8,7 10,0
Rörelseresultat (EBIT) * 565 522 425 400 442 537