Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
Nettoomsättning 1 518 6 493 4 771 3 142 1 559 6 218
Kostnad för sålda varor -978 -4 112 -3 039 -1 997 -993 -3 934
Bruttoresultat 540 2 381 1 732 1 145 566 2 284
Övriga rörelseintäkter - - - - - 4
Försäljningskostnader -237 -1 011 -740 -496 -243 -1 025
Totala administrativa kostnader -154 -643 -474 -326 -159 -603
Rörelseresultat (EBIT) 149 727 518 323 164 660
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -78 -19 -32 -24 -12 -16
Övriga finansiella intäkter 1 2 2 1 1 5
Övriga finansiella kostnader -12 -62 -53 -40 -22 -87
Finansnetto -89 -79 -83 -63 -33 -98
Resultat före skatt 60 648 435 260 131 562
Skatt -16 -150 -109 -64 -32 -79
Resultat från kvarvarande verksamhet 44 498 326 196 99 483
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - -
Periodens resutat 44 498 326 196 99 483
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 44 498 326 196 99 483
Avyttrad verksamhet - - - - - -
44 498 326 196 99 483
Rörelseresultat, justerat 152 743 527 327 166 677

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020