Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2021
Q3
2021
Q2
2021
Q1
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
2020
Q1
2019
Q4
Nettoomsättning 1 566 1 420 1 398 1 466 1 474 1 237 1 518 1 722
Kostnad för sålda varor -1 015 -893 -933 -923 -1 040 -777 -978 -1 073
Bruttoresultat 551 527 465 543 434 460 540 649
Övriga rörelseintäkter - - - - - - - -
Försäljningskostnader -208 -242 -211 -253 -248 -213 -237 -271
Totala administrativa kostnader -154 -146 -147 -169 -99 -142 -154 -169
Rörelseresultat (EBIT) 189 139 107 121 87 105 149 209
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -1 -6 31 34 -11 45 -78 13
Övriga finansiella intäkter 2 2 1 1 0 1 1 0
Övriga finansiella kostnader -12 -13 -12 -13 -13 -14 -12 -9
Finansnetto -11 -17 20 22 -24 32 -89 4
Resultat före skatt 178 122 127 143 63 137 60 213
Skatt -34 -26 -21 -60 -17 -29 -16 -41
Resultat från kvarvarande verksamhet 144 96 106 83 46 108 44 172
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - - - -
Periodens resutat 144 96 106 83 46 108 44 172
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 144 96 106 83 46 108 44 172
Avyttrad verksamhet - - - - - - - -
Totalt 144 96 106 83 46 108 44 172
 
Rörelseresultat, justerat 190 140 111 123 130 110 152 216

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022