Finansiella mål

Cloetta’s proximity to customers and consumers, knowledge of local and regional market conditions combined with strong local brands, efficient production and innovation power are important competitive factors for continued growth. Våra långsiktiga finansiella mål är:

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

EBIT-marginal

Cloettas långsiktiga mål är en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Skuldsättning

Det långsiktiga målet är en nettoskuld/EBITDA på 2,5 ggr.

Utdelningspolicy

Enligt Cloettas utdelningspolicy ska 40–60 procent av årets resultat delas ut.

 

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021