Kostnadsfördelning

Rörelsekostnader presenteras i grafiken nedan, i Totalkostnader, exklusive nedskrivningar , samt med Kostnader för sålda varor (71% 2018) specificerat. Dessutom presenteras kostnadsfördeldning av råvaror och förpackningsmaterial (48% 2018) separat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020