Frågor och svar Cloetta

  1. Varför säljer ni inte längre produkt X eller Y och har ni några planer på att lansera produkt Z?
  2. Hur ska ni nå ert marginalmål?
  3. När kommer ni att nå ert marginalmål om 14 procents justerat rörelseresultat?
  4. Hur ser er prisstrategi ut?
  5. Tänker ni göra fler förvärv och i vilka länder i sådana fall?
  6. Ska ni använda det starka kassaflödet till förvärv, minska skulden eller utdelning till aktieägarna?
  7. Hur påverkas Cloetta av den pågående ”sockerdebatten” och debatten om onyttiga produkter och övervikt bland barn och unga?
  8. Hur stor är risken att olika sockerskatter införs och hur påverkas ni?
  9. Varför har ni palmolja i era produkter?

 

1. Varför säljer ni inte längre produkt X eller Y och har ni några planer på att lansera produkt Z?

Om vi inte längre säljer en produkt beror det tyvärr oftast på att efterfrågan av den produkten är för svag. I vissa fall kan det bero på att lönsamheten är för dålig eller till och med negativ. Att lansera nya sorters produkter kan ibland vara svårt då vi kan sakna ett varumärke som kan bära produkten samtidigt som marknadsinvesteringarna kan bli så stora att det inte blir lönsamt.

2. Hur ska ni nå ert marginalmål?

Lönsam tillväxt och ökad kostnadseffektivitet ska bidra till högre vinst. Integreringen av Candyking kommer att skapa betydande synergier och vi genomför för närvarande också Lean 2020-programmet i produktionskedjan, vilket kommer att bidra till förbättrad lönsamhet.

3. När kommer ni att nå ert marginalmål om 14 procents justerat rörelseresultat?

Vi har under de senaste åren successivt förbättrat vår marginal, även om den minskade under 2017 på grund av att Candyking inkluderats samt en lägre EBIT som ett resultat av lägre produktionsvolymer. Vår rörelsemarginalmål står fast, men vi har aldrig angett ett specifik datum när vi ska nå målet.

4. Hur ser er prisstrategi ut?

Vi justerar främst priserna baserat på hur råvarupriserna och valutan utvecklas. Det innebär att Cloetta, över tid, förhoppningsvis ska vara opåverkat av råvaruprisutvecklingen. Ibland justerar
vi också priserna i samband med till exempel nylanseringar och förändringar av förpackningar.

5. Tänker ni göra fler förvärv och i vilka länder i sådana fall?

Vår strategi är att göra förvärv som passar in i vår Munchy Moments strategi. Det innebär att det vi förvärvar bör vara verksamheter som har impulsdrivna varumärken som passar väl till våra
kategorier och vår distributionskedja.

6. Ska ni använda det starka kassaflödet till förvärv, minska skulden eller utdelning till aktieägarna?

Under 2017 nådde vi vårt mål om att nettoskulden/EBITDA ska vara 2,5 ggr och vi bedömer därför att vi har möjlighet att göra både förvärv och aktieutdelning. Utdelningen ska vara 40–60 procent av nettoresultatet. Vi ser däremot ingen anledning att minska skuldsättningsgraden till att vara mycket lägre än 2,5 ggr nettoskuld/EBITDA.

7. Hur påverkas Cloetta av den pågående ”sockerdebatten” och debatten om onyttiga produkter och övervikt bland barn och unga?

Den stora utmaningen i detta sammanhang är de dolda sockerfällorna, dvs vardagliga livsmedel som flingor, yoghurt, bröd mm som ofta innehåller socker, men till viss del också läsk. Det är kring konsumtionen av dessa produkter debatten i första hand bör föras. Cloettas produkter är bland de mest ärliga eftersom alla konsumenter är medvetna om att Cloettas produkter ofta innehåller socker. För de som vill ha ett alternativ till produkter med socker erbjuder Cloetta alternativ som nötter, tuggummi med xylitol och pastiller. Dessutom utvecklar vi godis med mindre socker och utan socker.

8. Hur stor är risken att olika sockerskatter införs och hur påverkas ni?

Generellt får man räkna med att olika länder till och från både inför och avskaffar socker- och konfektyrskatter. När olika skatter införs påverkas naturligtvis försäljningen, men ganska marginellt
då våra produkter är sådana som konsumenterna vill unna sig, och har råd att unna sig, oavsett prisökningar.

9. Varför har ni palmolja i era produkter?

Från och med 2018 har vi tagit bort palmolja från alla produkter med undantag av vissa choklad- och kolaprodukter samt några produkter från nyligen förvärvade Candyking. För de produkter där det inte finns något bra alternativ till palmolja, främst chokladkakor, använder vi RSPO-segregerad palmolja.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019