Frågor och svar Cloetta

  1. Varför säljer ni inte längre produkt X eller Y och har ni några planer på att lansera produkt Z?
  2. Hur ska ni nå ert marginalmål?
  3. Hur planerar ni att återfå lönsamheten inom lösviktsverksamheten?
  4. Tänker ni göra fler förvärv och i vilka länder i så fall?
  5. Ska ni använda det starka kassaflödet till förvärv, minska skulden eller utdelning till aktieägarna?
  6. Hur ser er prisstrategi ut?
  7. Hur påverkas Cloetta av den pågående ”sockerdebatten” och debatten om onyttiga produkter och övervikt bland barn och unga?
  8. Hur stor är risken att olika sockerskatter införs och hur påverkas ni?
  9. Varför har ni palmolja i era produkter?

 

1. Varför säljer ni inte längre produkt X eller Y och har ni några planer på att lansera produkt Z?

Om vi inte längre säljer en produkt beror det tyvärr oftast på att efterfrågan av den pro­dukten är för svag. I vissa fall kan det bero på att lönsamheten är för dålig eller till och med negativ. Att lansera nya sorters produkter kan ibland vara svårt då vi kan sakna ett varumärke som kan bära produkten samti­digt som marknadsinvesteringarna kan bli så stora att det inte blir lönsamt.

2. Hur ska ni nå ert marginalmål?

Det långsiktiga målet om en justerad rörelse-marginal på minst 14 procent kommer att uppnås genom följande tre prioriterade fokusområden: Tillväxt inom förpackade märkesvaror, hållbar lönsamhet i lösvikts-godisaffären och genom minskade kostnader och högre effektivitet över hela organisationen. Vidare kommer fokus att läggas på att återta volymerna som har förlorats på grund av covid-19.

3. Hur planerar ni att återfå lönsam­heten inom lösviktsverksamheten?

Till följd av påverkan från covid-19 har lösviktsaffären totalt genererat en negativ EBIT om cirka 135 Mkr under 2020, jämfört med en vinst under 2019. Att ta tillbaka volymer är avgörande för att återfå lön-samheten inom lösvikt. För att aktivt återta lösviktsvolymerna har vi i ett bra samarbete med våra kunder arbetat för att säkerställa att tidigare stängda lösviktsställ ska förbli öppna. Nästa steg är att stödja kunderna att fullt ut återinföra aktivering i butik allt eftersom effekterna från pandemin gradvis minskar. För att återfå konsumenternas förtroende kommer vi under 2021 att påskynda lanseringen av det uppgraderade CandyKing-konceptet med förstärkt fokus på hygien. Vidare kommer vi att fortsätta att implementera nödvändiga prisökningar samt avsluta olönsamma kontrakt.

4. Tänker ni göra fler förvärv och i vilka länder i så fall?

Vår strategi är att göra förvärv som passar in i vår nuvarande produktportfölj. Det innebär att det vi förvärvar bör vara varumärkesdri­vande verksamheter inom samma kategorier och gärna i samma länder som vi redan verkar. Vi kan även förvärva varumärken inom våra kategorier men i länder som är närliggande till våra huvudmarknader.

5. Ska ni använda det starka kassa­flödet till förvärv, minska skulden eller utdelning till aktieägarna?

Under 2020 nådde vi för femte året i följd vårt mål om att nettoskulden/EBITDA ska vara cirka 2,5 ggr. Vi bedömer därför att vi har möjlighet att göra både förvärv och aktieutdelning. Utdelningen ska vara 40–60 procent av nettoresultatet. I nuläget planerar vi inte för att minska skuldsättningsgraden till att vara mycket lägre än 2,5 ggr netto-skuld/EBITDA.

6. Hur ser er prisstrategi ut?

Vi justerar främst priserna baserat på hur råvarupriserna och valutan utvecklas. Det innebär att Cloettas resultat, över tid, förhoppningsvis ska vara opåverkat av råvaruprisutvecklingen. Ibland justerar vi också priserna i samband med till exempel nylanseringar och förändringar av förpack­ningar.

7. Hur påverkas Cloetta av den pågående ”sockerdebatten” och debatten om onyttiga produkter och övervikt bland barn och unga?

För de som vill ha ett alternativ till produk­ter med socker erbjuder Cloetta alternativ som nötter, tuggummi med Xylitol och pastiller. Därutöver erbjuder vi godis med mindre socker och utan socker.

Vi tror också att den stora utmaningen i detta sammanhang är de dolda sockerfäl­lorna, dvs vardagliga livsmedel som flingor, yoghurt, bröd mm som ofta innehåller socker och till viss del också läsk. Cloettas pro­dukter är bland de mest ärliga eftersom alla konsumenter är medvetna om att Cloettas produkter ofta innehåller socker.

8. Hur stor är risken att olika sockerskatter införs och hur påverkas ni?

Generellt får man räkna med att olika länder till och från både inför och avskaffar socker-och konfektyrskatter. När olika skatter införs påverkas naturligtvis försäljningen, men ganska marginellt då våra produkter är sådana som konsumenterna vill unna sig, och har råd att unna sig, oavsett prisökningar.

9. Varför har ni palmolja i era produkter?

Palmolja är i sig en mycket bra olja. Den är väldigt yteffektiv och har utmärkta egenska­per för livsmedelsproduktion. För att förhin­dra negativa miljökonsekvenser använder Cloetta enbart RSPO-segregerad palmolja, vilket innebär att oljan är hållbart produce­rad och bidrar inte till regnskogsskövling. Den lilla mängd palmolja som tidigare fanns i glansmedlet utanpå en del godisprodukter för att ge dem en skyddande yta och förhin­dra att de klibbar ihop har däremot bytts ut mot alternativa oljor.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021