Investment case

Sju skäl att investera i Cloetta

Starka lokala varumärken

Cloetta har en omfattande portfölj av starka, lokala varumärken som är väl etablerade i medvetandet hos konsumenterna. Varumärkena har varit älskade i generationer och konsumenterna har en personlig relation till varumärken som de har vuxit upp med.

Attraktiv icke-cyklisk marknad

Konfektyrmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar med en stabil tillväxt som drivs främst av befolkningsutvecklingen och prishöjningar. Historiskt har den årliga marknadstillväxten varit mellan en och två procent.

Fokus på fortsatt marginaltillväxt

Cloettas lönsamhet har förbättrats under de senaste åren. För att nå det finansiella målet om en EBIT-marginal, justerad, på minst 14 procent, kommer fokus fortsatt vara på kostnadseffektivitet, tillväxt och
lönsamhet.

Tydlig strategi för att skapa tillväxt

För att skapa tillväxt är dagliga aktiviteter för att bredda distribution, uppdatera förpackningar, PR och marknadsföring, line extension och lansering av säsongsprodukter viktigast. Därtill kommer strategiska aktiviteter så som innovation, expansion till nya geografiska marknader, brand extension och relanseringar av varumärken. Även förvärv är en del av tillväxtstrategin.

Stark marknadsposition och distribution

Cloetta har starka försäljnings- och marknadsorganisationer på sina huvudmarknader med goda relationer till handeln. Den breda marknadsledande produktportföljen skapar stordriftsfördelar och varumärkena är ofta mycket viktiga för handeln.

Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning

Cloettas verksamhet har en mycket stark kassagenerande förmåga. Låga och stabila investeringar i kombination med en effektiv hantering av rörelsekapitalet genererar ett starkt kassaflöde. Därmed kan aktieutdelning ske i enlighet med målet om 40–60 procent av årets resultat.

Hållbart värdeskapande

Vår hållbarhetsagenda har ett helhetsperspektiv på hur man skapar långsiktigt värde. Detta tillvägagångssätt minskar miljömässiga och sociala risker, o 7 ch stärker partnerskap.

 

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021