Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Analytiker och roadshow presentation mars 2012

Analytiker och roadshow presentation i mars 2012 (13, 14, 15, 19 och 21 mars) i Stockholm, London och Helsingfors.

Tyst period – Q3 2012

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Roadshow presentation London

Roadshow presentation i London, Storbritannien.

Delårsrapport – Q3 2012

Delårsrapporten för perioden januari-september 2012 kommer att publiceras fredagen den 16 november, 2012. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.