Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period börjar – Q4 2012

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Bokslutskommuniké 2012

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för 2012 fredagen den 15 februari kl 07.30. I samband med rapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Årsredovisning 2012

Cloettas årsredovisning 2012 kommer att finnas tillgänglig senast 21 mars 2013.

Tyst period börjar – Q1 2013

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2013

Nästa årsstämma äger rum torsdagen den 11 april 2013 kl 14.00 i Stockholm.

Delårsrapport – Q1 2013

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2013 kommer att publiceras måndagen den 29 april, 2013. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Roadshow presentation maj 2013

Roadshow presentation maj 2013 (3, 14, 15 och 16 maj) i Stockholm, New York och London.

Handelsbanken Nordic Mid Cap seminarium

Presentation på Handelsbanken Nordic Mid Cap seminarium.

Tyst period börjar – Q2 2013

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Delårsrapport – Q2 2013

Delårsrapporten för perioden januari-juni 2013 kommer att publiceras fredagen den 19 juli, 2013. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Presentation för kreditinvesterare, Nordea och Handelsbanken

Presentation för kreditinvesterare, Nordea och Handelsbanken

Tyst period börjar – Q3 2013

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2013

Delårsrapporten för perioden januari-september 2013 kommer att publiceras torsdagen den 14 november, 2013. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Investerarresa, New York, London och Stockholm

Investerarresa, New York, London och Stockholm