Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Presentation på SEB Nordic Seminar, Köpenhamn

Presentation på SEB Nordic Seminar, Köpenhamn

Tyst period börjar – Q4 2013

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2013 kommer att publiceras fredagen den 14 februari, 2014. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Tyst period börjar – Q1 2014

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsredovisning 2013

Cloettas årsredovisning 2013 kommer att finnas tillgänglig senast 8 april 2014.

Delårsrapport – Q1 2014

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2014 kommer att publiceras den 25 april 2014. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Årsstämma 2014

Nästa årsstämma ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl 14.00 i Stockholm.

Investerarresa, Chicago, New York och London

Investerarresa, Chicago, New York och London

Investerarresa, Stockholm

Investerarresa, Stockholm

Presentation på Handelsbanken Nordic Mid Cap Seminar, Stockholm

Presentation på Handelsbanken Nordic Mid Cap Seminar, Stockholm

Tyst period börjar – Q2 2014

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q2 2014

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014 fredagen den 18 juli kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Öreseund Investment Day i Lund

Presentation på Öresund Investment Day i Lund 22 september 2014.

SEB Consumer Seminar i Stockholm

Presentation på SEB Consumer Seminar i Stockholm 10 oktober 2014.

Tyst period börjar – Q3 2014

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2014

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2014 fredagen den 14 november kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Roadshow presentation november 2014

Roadshow presentation november 2014 (17-19 och 21 november) i London, Paris och Stockholm.