Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

SEB Nordic Seminar, Köpenhamn

Presentation på SEB Nordic Seminar, Köpenhamn

Tyst period börjar – Q4 2014

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2014 kommer att publiceras den 13 februari 2015. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

ABG Small Cap Seminar, Stockholm

ABG Small Cap Seminar, Stockholm

Tyst period börjar – Q1 2015

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q1 2015

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – mars 2015 den 23 april 2015. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Årsstämma 2015

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 äger rum torsdagen den 23 april 2015 på 7A Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm.

Investerar- och analytikermöten, New York, London och Stockholm

Corporate Responsibility presentation, Nordea, Stockholm

Handelsbanken Nordic Mid Cap Seminar, Stockholm

Småbolagsdagen, Aktiespararna, Stockholm

Tyst period börjar – Q2 2015

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q2 2015

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 fredagen den 17 juli kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Carnegie Mid Cap Seminar, Stockholm

Aktiedagen, Aktiespararna, Malmö

Tyst period börjar – Q3 2015

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2015

Cloetta AB offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015 tisdagen den 10 november kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Roadshow presentation i Stockholm, London och New York

Roadshow presentation i Stockholm, London och New York, 11-13 november 2015.

Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg

Investerarmöten i Frankfurt

Investerarmöten i Frankfurt, 7 december 2015.