Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

SEB Nordic Seminar i Köpenhamn

SEB Nordic Seminar i Köpenhamn, 8 januari 2016.

Tyst period börjar – Q4 2015

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommunikén för perioden januari – december 2015 kommer att publiceras den 18 februari 2016. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Presentation på SEB:s obligationsseminarium, Stockholm

Presentation på SEB:s obligationsseminarium, Stockholm.

Tyst period börjar – Q1 2016

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2016

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 äger rum tisdagen den 12 april 2016 i Stockholm.

Utdelning

Delårsrapport – Q1 2016

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016 torsdagen den 21 april kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Investor Road Show april 2016

Investor Road Show i Stockholm, New York och London 22, 25-26 april 2016

Handelsbanken Nordic Mid Cap Seminar, Stockholm

Handelsbanken Nordic Mid Cap Seminar, Stockholm.

Småbolagsdagen, Aktiespararna, Stockholm

Småbolagsdagen, Aktiespararna, Stockholm.

Tyst period börjar – Q2 2016

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q2 2016

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016 fredagen den 15 juli kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Carnegie Small and Mid Cap Seminar

Presentation på Carnegie Small and Mid Cap Seminar i Stockholm, 7 september 2016.

Tyst period börjar – Q3 2016

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2016

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2016 torsdagen den 27 oktober kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg

Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg.

Investor Road Show

Stockholm, London, New York och Boston

Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm.