Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

SEB Nordic Seminar, Copenhagen

SEB Nordic Seminar, Copenhagen, 10 januari, 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017 fredagen den 26 januari 2018 klockan 08.00. I samband med bokslutskommunikén håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. 

Årsredovisning 2017

Tyst period – Q1 2018

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2018

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 äger rum måndagen den 16 april 2018 i Stockholm.

Utdelning

Delårsrapport Q1 2018

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018. I samband med rapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Cloetta Investor Roadshow

London, Stockholm, Boston och New York, 25 april – 8 maj  

Tyst period – Q2 2018

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2018

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2018. I samband med rapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Carnegie Mid Cap Seminar Stockholm

Carnegie Mid Cap Seminar Stockholm.

Investor Road Show, Helsingfors

Tyst period – Q3 2018

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2018

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018. I samband med rapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Cloetta Roadshow

Roadshow i Paris, London, Stockholm och New York

Tyst period – Q4 2018

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.