Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport Q4 2018

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018 fredagen den 25 januari 2019 klockan 13.00 …

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Cloetta Kapitalmarknadsdag 2019

Cloetta har nöjet att inbjuda investerare, analytiker och media till Cloetta Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 14 mars 2019. Dagen leds …

Tyst period – Q1 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2019

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 äger rum torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.

Delårsrapport Q1 2019

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019 fredagen den 26 april 2019 klockan 08.00. I samband med rapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Cloetta Roadshow

Roadshow i New York och London.

Carnegie presentation

Lunchpresentation vid Carnegie om Cloetta varumärken och marknadsföring.

Handelsbanken Mid cap seminarium

Tyst period – Q2 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2019

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2019 fredagen den 12 juli 2019 klockan 08.00. …

Carnegie Mid Cap Seminarium

Tyst period – Q3 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2019

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2019 fredagen den 25 oktober 2019 klockan 08.00. …

Avanza Börsdag

Cloettas VD Henri de Sauvage Nolting deltar in Avanza Börsdag i Stockholm tisdagen den 19 November 2019. Information om eventet …

Tyst period – Q4 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.