Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

SEB Nordic seminar

Delårsrapport Q4 2019

Fortsatt tillväxt inom förpackade märkesvaror och förbättrad lönsamhet. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 4,6 procent till 1 722 Mkr (1 …

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Tyst period – Q1 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2020

Årsstämma i Cloetta AB äger rum torsdagen den 2 april 2020 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 …

Delårsrapport Q1 2020

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020 fredagen den 24 april 2020 klockan 08.00. …

Tyst period – Q2 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2020

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2020 tisdagen den 14 juli 2020 klockan 08.00. …

Tyst period – Q3 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2020

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2020 torsdagen den 22 oktober 2020 klockan 08.00. …

Extra bolagsstämma

Cloettas extra bolagsstämma kommer att äga rum tisdagen den 3 november.

Tyst period Q4 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.