Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport Q4 2020

Åtgärder vidtagna för att mildra effekterna av COVID-19 då den tidigare försäljningsåterhämtningen övergick till en ny avmattning under kvartalet. Nettoomsättningen för …

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Tyst period – Q1 2021

Årsstämma 2021