Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period börjar – Q4 2013

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2013 kommer att publiceras fredagen den 14 februari, 2014. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Tyst period börjar – Q1 2014

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsredovisning 2013

Cloettas årsredovisning 2013 kommer att finnas tillgänglig senast 8 april 2014.

Delårsrapport – Q1 2014

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2014 kommer att publiceras den 25 april 2014. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

Tyst period börjar – Q2 2014

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q2 2014

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014 fredagen den 18 juli kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Tyst period börjar – Q3 2014

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2014

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2014 fredagen den 14 november kl 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.