Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Årsstämma 2014

Nästa årsstämma ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl 14.00 i Stockholm.