Obligationer

Cloetta AB (publ) offentliggjorde i september 2013 en emission av säkerställda företagsobligationer om totalt 1 000 Mkr med en löptid om fem år och ett slutligt förfall i september 2018. Obligationerna löper med en kupongränta motsvarande STIBOR (3 månader) + 3,10 %.

Som meddelat i juli 2016 avser Cloetta AB (publ) att återlösa den av bolagets utställda 1,000 Mkr säkerställda företagsobligationen som förfaller 2018 som en del av den övergripande refinansieringen av befintliga banklån. Cloetta har därför med bindande verkan meddelat obligationsinnehavarna att Cloetta utnyttjar sin option att återlösa Obligationen under september 2016. Brevet till obligationsinnehavarna återfinns nedan.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022