Arbetsmiljö

Att förbättra och utveckla arbetsmiljön är en naturlig del av verksamhetens utveckling och målet är att skapa en god fysisk arbetsmiljö och ett hälsosamt arbetsklimat där var och en kan känna sig trygg och få möjlighet att utvecklas.

ArbetsmiljöEn viktig del av en säker arbetsmiljö är att ingen ska utsättas för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Cloetta ska vara en arbetsplats där mångfald och alla anställdas olika kvaliteter, kunskaper och färdigheter respekteras oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, ålder, ras, sexuell läggning, etc.

Arbetsplatsens säkerhet

Medarbetarnas säkerhet är fundamental och den högst prioriterade frågan på varje fabrik. Fokus ligger på ett program för förbättrad säkerhetskultur som i grunden ska påverka medarbetarnas attityder och beteenden.

Cloetta arbetar också med kontinuerliga skade- och riskreduceringsprogram med utgångspunkt i faktiska tillbud som i sin tur bildar specifika projekt som fokuserar på medarbetarnas engagemang. Genom att öka säkerhetsmedvetenheten hos alla i organisationen och uppmuntra till ett gott säkerhetsbeteende, fortsätter arbetet med att förbättra säkerhetskulturen och därmed utfallet.

Balans i yrkeslivet

Cloetta uppmuntrar till en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. Det är viktigt att underlätta för både män och kvinnor att kunna förena arbete med sitt ansvar för hem och familj. Koncernen stödjer därför flexibla arbetsformer som flextid och deltidsarbete, när det är möjligt.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020