Företagsansvar

Cloettas övergripande mål med företagsansvar är att bygga långsiktiga hållbara värden till intressenter såsom konsumenter, aktieägare, anställda, odlare i ursprungsländer etc.

Genom att sträva efter att uppnå balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter kan Cloetta tillsammans med intressenterna uppnå hållbara värden.

För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människorna eller miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Läs mer om Cloettas arbete med företagsansvar här.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020