Företagsansvar

Cloettas övergripande mål med företagsansvar är att bygga långsiktiga hållbara värden till intressenter såsom konsumenter, aktieägare, anställda, odlare i ursprungsländer etc.

FöretagsansvarGenom att sträva efter att uppnå balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter kan Cloetta tillsammans med intressenterna uppnå hållbara värden.

För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människorna eller miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Läs mer om Cloettas arbete med företagsansvar här.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018