Geografisk närvaro

Marknader och försäljning

Geografisk närvaroCloettas sex huvudmarknader är Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien.

På dessa marknader har Cloetta en egen försäljnings- och distributionsorganisation med starka kundrelationer och stort kategorikunnande. Därutöver säljs Cloettas produkter genom distributörer på ytterligare ett 50-tal marknader.

Under 2016 uppgick Cloettas totala försäljning till 5,9 miljarder kronor med Sverige som den enskilt största marknaden.

Läs mer om Cloettas marknader och försäljning här.

Produktion

Cloetta har 8 fabriker i Sverige, Nederländerna, Belgien, Slovakien och Irland. Fabrikerna omfattar de flesta produktionsteknologierna och sammantaget tillverkade Cloetta 120 000 ton konfektyr under 2016. Cloetta ställer mycket höga krav på kvalitet och produkt-säkerhet och Cloettas fabriker är certifierade enligt BRC Global standard för livsmedelssäkerhet och/eller ISO 9001.

Läs mer om Cloettas produktion här.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018