Ledarskap

Som ledare är det viktigt att man vågar lita både på sitt eget ledarskap och på andra. Det handlar också om att förstå varandra och varför olika människor agerar på olika sätt.

LedarskapManagement Drives

Ledarskapsverktyget Management Drives har rullats ut till ett stort antal chefer samt deras närmaste arbetsgrupper. Management Drives bygger på att man via ett frågeformulär bland annat tar fram vilka drivkrafter respektive medarbetare har, var man får sin energi eller sitt energiläckage ifrån.

Genom att både chefer och medarbetare blir medvetna om sina egna profiler och därmed vilket arbetssätt de trivs bäst med, läggs grunden för att arbeta vidare med att lansera Cloettas Ledarskapsdimensioner kopplade till Management Drives. Det handlar om att förstå hur man kan utveckla sitt eget ledarskap på ett sätt som lyfter motivationen och prestationen i sitt närmaste team genom tillit, förståelse och kommunikation.

Ledarskapsdimensioner

Cloetta strävar efter att attrahera, behålla och utveckla rätt personer, utöver deras yrkeskunskaper, därför har Cloetta sex ledarskapsdimensioner där vart och ett stöds av tre kompetenser.

Visionärt ledarskap – att leda vägen mot vår vision;
Medarbetarledarskap – att coacha andra på deras väg framåt;
Entreprenörsledarskap- att driva resultat och lönsamhet;
Strukturerat ledarskap – att garantera vår långsiktiga kvalitet och effektivitet;
Engagerat ledarskap – att stå fast och få saker gjorda;
Förtroendeledarskap – att inspirera till samhörighet inom Cloetta.

Vi utvecklar aktivt nya och befintliga talanger med fokus på funktionell expertis i utförande och för chefer med fokus på ledarskapskompetenser. Utvecklingsbehoven är kopplade till Cloettas strategier, till affärsfokus och de enskilda medarbetarnas intressen och behov.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020