Organisation

Cloetta har cirka 2 500 anställda i 11 länder verksamma inom försäljning och marknadsföring, tillverkning, innovation och supportfunktioner.

Cloetta är organiserat funktionellt där den kommersiella organisationen är skild från organisationen för produktion/ inköp. Personal-, finans- samt administrationsfunktionerna finns på respektive huvudmarknad och fungerar som stödfunktioner för både den lokala sälj- och marknads-organisationen samt produktion.

Ansvaret för affärsutveckling, koncerninformation, affärscontrolling, marknadsföringsstrategier, HR samt vissa finansiella verksamheter som skatt, finansförvaltning, försäkring och finansiell kontroll hanteras av centrala staber.

Cloettas huvudkontor finns i Stockholm.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020