HR strategi

Rekrytering

Varje land är ansvarig för sin egen lokala rekryteringsprocess, men alla inkluderar anställningsintervjuer och färdighets-/självskattningstester för att mäta en sökandes kompetenser mot vår jobbprofil.

Recruitment

Intresserad? Hitta våra lediga tjänster här.

Vad vi förväntar oss

Under varje omgång av urvalsprocessen bedömer vi om kandidatens personlighet och kvaliteter stämmer med våra kärnvärden Focus, Passion, Teamplay och Pride. Vi är ambitiösa, tacklar utmaningar med vår vinnarattityd, stödjer varandra och har kul! Och våra nya kollegor bör också passa in i denna företagskultur.

Dessutom mäter vi alltid en kandidats profil mot arbetsbeskrivningen, inklusive en specifik uppsättning färdigheter och kompetenser som vi söker. Beroende på tjänstens senioritetsnivå (junior, medior eller senior) letar vi efter kandidater med ett visst antal ”års erfarenhet” i en liknande position eller avdelning.

Men framförallt vill vi hitta en kandidat med en entreprenörsmässig och ambitiös attityd, som är villig att ta ansvar och har viljan att vinna! Du bör ha en önskan att arbeta i ett företag där du får friheten och förtroendet att få saker att hända.

Praktikplatser och Examensarbeten

Cloetta arbetar med traineeprogram/praktikplatser i Sverige och Nederländerna. Vi arbetar mycket nära våra praktikanter då dessa är en viktig del av teamet. Universitetsstuderande erbjuds möjlighet att lära sig mer om företaget och livsmedelsbranschen genom att antingen arbeta hos oss för att få erfarenhet eller skriva sitt forskningsprojekt/examensarbete på ett Cloetta-relaterat ämne.

Vårt erbjudande

Under flera år har Cloetta samarbetat med ett av de stora konsultbolagen för att utveckla ett optimerat ramverk och tillvägagångssätt för vår ersättningsstrategi. Alla tjänster har utvärderats och plottas på en internationell matris där jämförbara jobb rangordnas på samma sätt och sedan kompletterats med en lönestruktur som jämförs med andra företag inom snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) i respektive land.

Best Place to Work

För att skapa en attraktiv arbetsplats för alla anställda visar Cloetta ett genuint intresse för att förstå hur de anställda ser sin arbetsplats. Därför genomför vi medarbetarnöjdhetsundersökningar vartannat år och ordnar återkoppling inom respektive avdelning för att få en bättre förståelse för det underliggande resonemanget bakom undersökningens resultat.

Några exempel på aktiviteter för att förbättra medarbetarnöjdhet är:

  • Förbättre kontorsarbetsmiljöprojekt
  • Skapa gemensamma ersättnings- och förmånspaket
  • Kvartalsmässiga Sälj- och Marknads-kickoffmöten för alla
  • Bonusprogram
  • Ledarskapsutbildningssatsningar
  • Kulturhöjande aktiviteter

HR-kalender

Vår HR-avdelning brinner för att bygga vår identitet och etablera en inspirerande kultur för att säkerställa att Cloetta är en högpresterande organisation. Våra HR-kollegor fokuserar på att anställa och utveckla våra medarbetare och vår organisation och vill utforma ett konkurrenskraftigt belönings- och erkännandeprogram.

Vårt HR-hjul följer en årscykel av HR-aktiviteter som gäller för hela företaget.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020