Medarbetarundersökningar

Cloetta strävar efter att bli den mest attraktiva arbetsgivaren på sina marknader i jämförelse med konkurrenter och därmed kunna behålla sina värdefulla medarbetare.

MedarbetarundersökningarEn viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats för alla anställda är att det finns ett gediget intresse att förstå hur de anställda uppfattar sin arbetsplats, dvs vad de uppskattar och vad de saknar eller helt enkelt inte tycker är bra. Cloetta använder sig av flera olika verktyg för att undersöka medarbetarnas syn på arbetsplatsen.

Employee opinion survey

Cloetta anser att endast högt motiverade medarbetare leder till nöjda kunder/konsumenter och därmed företagets framgång. Ett viktigt instrument för att se vart Cloetta befinner sig är resultatet av Employee Opinion Survey som mäter företagets prestationer inom ledarskap, erkännande, belöning, arbetstrivsel och kommunikation.

Great Place to Work

Enligt Great Place to Work är de dagliga relationerna det viktigaste på en arbetsplats. På en bra arbetsplats uppfattar den anställda att han/hon:

  • LITAR PÅ människorna de arbetar för
  • känner STOLTHET för det de gör och
  • TRIVS tillsammans med dem som man jobbar med.

Cloetta genomför medarbetarundersökningen ”Great Place to Work” varannat år. Senaste undersökningen 2016 för medarbetarna i de kommersiella teamen, då 95% besvarade enkäten och resultatet var Trust Index 73 procent. I produktion genomfördes enkäten 2017, då resultatet var ett Trust Index på 46 procent.

Uppföljning

Efter varje enkät samlas teamen för att gå igenom resultatet och diskutera hur det är på arbetet och i teamet. I workshops arbetar alla team fram de aktiviteter som ska förbättra fokusområden från enkäten ”Great Place to Work”.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020