Marknadsöversikt

Konfektyrmarknaden delas traditionellt in i godis, choklad, pastiller och tuggummi. Cloetta är verksamt inom samtliga dessa kategorier samt inom nötter.

Cloettas huvudmarknader utgörs av Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Totalmarknaden för konfektyr på Cloettas huvudmarknader uppgår till cirka 225 miljarder kronor. Marknaderna där Cloetta är verksamt svarar för cirka 58 procent av Västeuropas konsumtion av konfektyr.

Totalmarknadens genomsnittliga tillväxttakt 2011-2016 för Sverige var 2,7%, , för Finland 1,5%, Nederländerna 0,8%, Danmark 1,9% och Norge 1,8%.

Mogen marknad

Konfektyrmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar och har en stabil tillväxt som framförallt drivs av befolkningstillväxten och prisökningar. Lågkonjunktur påverkar Cloetta främst genom en allmän prispress från handeln och ökad konkurrens från handelns egna märkesvaror (EMV). Andelen EMV är dock fortfarande relativt låg inom konfektyr jämfört med andra dagligvaruprodukter.

Tillväxt sker i stort sett enbart genom utveckling av befintliga starka varumärken inom konfektyr, varför kontinuerlig lansering
av smak- och produktnyheter är en viktig framgångsfaktor.

I värde står godis för cirka 24 procent, choklad för cirka 54 procent och pastiller för cirka 13 procent samt tuggummi för cirka 9 procent av totalmarknaden på Cloettas hemmamarknader.

Konkurrensutsatt marknad

Världsmarknaden för konfektyr domineras av internationella företag såsom Mars/Wrigley, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Perfetti, Haribo, och Lindt & Sprüngli. På de lokala marknaderna möter dessa dock hårt motstånd från aktörer med lokalt förankrade varumärken, som exempelvis Cloetta, Fazer, Orkla och Toms. Ingen enskild aktör har en stark ställning på samtliga marknader i Europa.

Konsolidering inom konfektyrbranschen pågår gradvis. Industrin som sådan har en lång historik och det sker få teknologiska förändringar.

Lösviktsgodis

Lösviktsgodis har en mycket stark position i de nordiska länderna med en hög andel av den totala konfektyrkonsumtionen, medan
konsumtionen av lösviktsgodis är betydligt lägre i Centraleuropa där förpackat godis och choklad har en starkare ställning. I Sverige står lösvikt för 30 procent av den totala konfektyrmarknaden, medan den i övriga Norden står för 5–15 procent. Lösviktsgodis som marknad växer snabbare än förpackade produkter i de flesta länderna i Norden.

Nötmarknaden

Cloetta är efter förvärvet av Nutisal under 2014 verksamt även på nötmarknaden. Den totala nötmarknaden omfattar ca 5 miljarder
kronor i Norden och växer med 3–5 procent årligen. EMV står för ca en tredjedel av totalmarknaden.

 

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019

Cloetta Roadshow

28 april 2019 - 2 maj 2019