Marknadsöversikt

Konfektyrmarknaden delas traditionellt in i godis, choklad, pastiller och tuggummi. Cloetta är verksamt inom samtliga dessa kategorier samt inom nötter.

Cloettas huvudmarknader utgörs av Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien. Totalmarknaden för konfektyr på Cloettas huvudmarknader uppgår till cirka 273 miljarder kronor (269).

 

Mogen marknad

Konfektyrmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar och har en stabil tillväxt som framförallt drivs av befolkningstillväxten och prisökningar. Lågkonjunktur påverkar Cloetta främst genom en allmän prispress från handeln och ökad konkurrens från handelns egna märkesvaror (EMV). Andelen EMV är dock fortfarande relativt låg inom konfektyr jämfört med andra dagligvaruprodukter. Vidare kan konfektyrmarknaden tillfälligt påverkas av händelser så som en global pandemi. Tillväxt inom konfektyr sker främst genom utveckling av befintliga starka varumärken, varför kontinuerlig lansering av smak- och produktnyheter är en viktig framgångsfaktor. I värde står godis inklusive pastiller för cirka 30 procent, choklad för cirka 62 procent och tuggummi för cirka 8 procent av försäljningen på Cloettas huvudmarknader.

 

 

Konkurrensutsatt marknad

Världsmarknaden för konfektyr domineras av internationella företag såsom Mars Wrigley, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Perfetti, Haribo, och Lindt & Sprüngli. På de lokala marknaderna möter dessa dock hårt motstånd från aktörer med lokalt förankrade varumärken, som exempelvis Cloetta, Fazer, Orkla och Toms. Ingen enskild aktör har en stark ställning på samtliga marknader i Europa. Konsolidering inom konfektyrbranschen pågår gradvis. Industrin som sådan har en lång historik och det sker få teknologiska produktinnovationer.

 

 

 

Lösviktsgodis

Lösviktsgodis har en mycket stark position i de nordiska länderna med en hög andel av den totala konfektyrkonsumtionen, medan konsumtionen av lösviktsgodis är betydligt lägre i Centraleuropa där förpackat godis och choklad har en starkare ställning. I Sverige står lösviktsgodis normalt för 30 procent av den totala konfektyrmarknaden, medan den i övriga Norden står för 5–15 procent. Lösviktsgodis som marknad växer snabbare än förpackade produkter i de flesta nordiska länderna. Under 2020 har lösvikt, på grund av pandemin och nedstängningar, förlorat marknadsandelar.

 

Nötmarknaden

Cloetta är med varumärkena Nutisal och Parrots även verksamt på nötmarknaden. I Norden omsätter den totala nötmarknaden ca 5 miljarder kronor i konsumentledet och EMV står för cirka en tredjedel av totalmarknaden. På Cloettas huvudmarknader växer nötmarknaden årligen med 1–2 procent i volym. Under de senaste åren har dock nötmarknaden ökat i värde med cirka 4 procent årligen på grund av prisökningar och en förflyttning till premiumprodukter och under 2020 även på grund av covid-19 och pandemins effekter.

 

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021