Cloettas marknader

Konfektyrmarknaden delas traditionellt in i godis, choklad, pastiller och tuggummi.Cloetta är verksamt inom samtliga dessa kategorier samt inom nötter.


Cloettas huvudmarknader utgörs av SverigeFinland, Nederländerna, Norge, Danmark, Storbritannien och Tyskland.

Totalmarknaden för konfektyr på Cloettas huvudmarknader uppgår till cirka 228 miljarder kronor. I värde står godis inklusive pastiller för cirka 26 procent, choklad för cirka 66 procent och tuggummi för cirka 8 procent av försäljningen på Cloettas huvudmarknader.

Konfektyrmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar och har en stabil tillväxt som framförallt drivs av befolkningstillväxten och prisökningar. Lågkonjunktur påverkar Cloetta främst genom en allmän prispress från handeln och ökad konkurrens från handelns egna märkesvaror (EMV). Andelen EMV är dock fortfarande relativt låg inom konfektyr jämfört med andra dagligvaruprodukter.

Cloettas största försäljningskanaler på samtliga marknader är dagligvaruhandeln och servicehandeln. Inom dagligvaruhandeln har en betydande konsolidering och strukturförändring ägt rum de senaste tio åren. Antalet butiker har minskat samtidigt som butiksytorna blivit större. Koncentrationen inom dagligvaruhandeln är hög på flertalet europeiska marknader, vilket innebär att kanalen kan ställa stora krav på sina leverantörer. Samtidigt kan Cloetta som en ledande leverantör utveckla ett samarbete som utvecklar båda parter. Starka varumärken och produkter med hög kvalitet som är attraktivt prissatta och kan exponeras och marknadsföras på ett effektivt sätt är därför av stor betydelse.

 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

24 april 2020

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020