Danmark

Danmark står för omkring en fjärdedel av den totala konfektyrkonsumtionen i Norden.  Största varumärken är MalacoLäkerol och Skipper´s pipe.

Konfektyrmarknaden i Danmark växte något under 2018 och andel av Cloettas totala försäljning var 9 procent. Den genomsnittliga tillväxttakten under perioden 2013-2018 har varit 1 procent.

Cloettas försäljning och konkurrenter

Cloetta är den näst största aktören på den danska marknaden för godis och pastiller med en andel om cirka 19 procent (16) av marknaden. Den största aktören inom godis och pastiller är Haribo med 24 procent (29). Handelskedjornas EMV har en andel av konfektyrförsäljningen om cirka 6 procent (6). Cloetta är den ledande lösviktsaktören i Danmark med starka positioner inom både godis och nötter.

Försäljningskanaler

Den danska dagligvaruhandeln går mot en ökad centralisering men med en kombination av centralt drivna kedjor och ett mer decentraliserat synsätt än i övriga Norden. Det krävs därför omfattande insatser i butiksledet för att nå distribution och försäljning av butiksställ. Lågprishandelns ökning har upphört och nya kanaler som outlets och byggmarknader ökar i betydelse.

Organisation

I Danmark finns cirka 100 anställda på kontoren i Brøndby och Randers inom försäljningsorganisationen samt distribution och plock av lösviktsgodis.

Källa

Datamonitor och Mintel

 


 

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020