Danmark

Danmark står för omkring en fjärdedel av den totala konfektyrkonsumtionen i Norden. Konfektyrmarknaden växte något under året. Största varumärken är MalacoLäkerol och Skipper´s pipe.

Cloettas försäljning och konkurrenter

Cloetta är den näst största aktören på den danska marknaden för godis och pastiller med en andel om cirka 16 procent (18) av marknaden. Den största aktören inom godis och pastiller är Haribo med 29 procent (27). Toms har cirka 16 procent (16). Handelskedjornas EMV har en andel av konfektyrförsäljningen om cirka 6 procent (5). Cloetta är den ledande lösviktsaktören i Danmark med starka positioner inom både godis och nötter. Under 2017 ökade Cloetta sina marknadsandelar i alla kanaler utom en stor dagligvarukedja, med vilken Cloetta inte kunde komma överens om priser, vilket gjorde att Cloettas totala marknadsandel minskade.

Försäljningskanaler

Den danska dagligvaruhandeln går mot en ökad centralisering men med en kombination av centralt drivna kedjor och ett mer decentraliserat synsätt än i övriga Norden. Det krävs därför omfattande insatser i butiksledet för att nå distribution och försäljning av butiksställ. Lågprishandelns ökning har upphört och nya kanaler som outlets och byggmarknader ökar i betydelse.

Försäljningsorganisation

I Danmark finns cirka 100 anställda på kontoren i Brøndby och Randers inom försäljningsorganisationen samt distribution och plock av lösviktsgodis.

Källa

Datamonitor och Mintel

 


 

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Årsstämma 2019

4 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019