Italien

Italien är den fjärde största konfektyrmarknaden i Västeuropa med en knapp tiondel av den totala konsumtionen. Under 2016 minskade konfektyrmarknaden i Italien något. Största varumärken är Sperlari, Dietor, Saila, Dietorelle och Galatine.

Cloettas försäljning och konkurrenter

Cloetta är den näst största aktören på den italienska marknaden för sockerkonfektyr och pastiller med en andel om cirka 11 procent (12). De största konkurrenterna är Perfetti och Ferrero. Perfettis marknadsandel är cirka 24 procent (27) och Ferreros är 9 procent (10). Handelskedjornas EMV har en marknadsandel om cirka 13 procent (13).

Försäljningskanaler

I Italien är dagligvaruhandeln mer fragmenterad än på de nordiska marknaderna och i Nederländerna. De tre största kedjorna inom dagligvaruhandeln har en signifikant lägre andel av Cloettas försäljning jämfört med I Norden och i Nederländerna. Utöver den mer moderna dagligvaruhandeln sker försäljningen till stor del via ett mycket stort antal små butiker och hanteras bland annat via försäljningsagenter som är distributionsenheter för flera leverantörer.

Försäljningsorganisation

I Italien har Cloetta cirka 140 anställda på kontoret i Cremona och i försäljningsorganisationen.

Källa

Datamonitor och Mintel

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018