Övriga marknader

 

Övriga marknader svarade för sammantaget 17 procent (16) av Cloettas totala försäljning 2016, med Tyskland och Storbritannien som de största marknaderna.

 

Övriga marknader utgörs huvudsakligen av försäljning till länder utanför Cloettas huvudmarknader, totalt drygt 50 länder. De två största marknaderna är Storbritannien och Tyskland.

Externa distributörer

I vissa länder, till exempel Tyskland, Storbritannien, Baltikum och Singapore, har Cloetta en mindre organisation med egna medarbetare men försäljning och distribution sker genom externa distributörer. Andra viktiga marknader där Cloetta saknar egen försäljnings- och distributionsorganisation är Belgien, Kanada, Schweiz, Österrike, Mellanöstern och Hongkong. Gemensamt för dessa marknader är att Cloetta har en stark nischposition inom vissa kategorier.

Viktiga varumärken

De viktigaste varumärkena på Övriga marknader är Chewits, Red Band, Läkerol, Sportlife, Sperlari, The Jelly Bean Factory, Galatine och Tupla.

 

 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018