Storbritannien

Storbritannien är den näst största marknaden i Västeuropa och svarar för 7 procent av Cloettas försäljning. Marknaden präglas av hård konkurrens från samtliga internationella konfektyrföretag.

Marknad och försäljning

Cloetta är marknadsledande inom lösvikt i Storbritannien med Candykingkonceptet. Lösviktsgodis står dock fortfarande för en mycket liten del av konfektyrmarknaden i Storbritannien. Cloetta är dessutom en stark nischaktör med premiumvarumärket The Jelly Bean Factory.

Cloetta säljer också varumärket Chewits genom flera kanaler och Lonka till lågprishandeln och cash & carry. Candyking-konceptet säljs och levereras direkt av Cloetta till handeln medan Chewits och Lonka säljs via en distributör och The Jelly Bean Factory via olika distributörer.

Organisation

Både lösviktsverksamheten och förpackade varumärken hanteras kommersiellt från Cloettas kontor i Fareham. Cloetta har en försäljningsorganisation för distribution och plock av lösviktsgodis på cirka 130 personer.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020