Strategier

Cloettas mission är “to bring a smile to your Munchy Moments”. Det innebär att konsumenten ska sättas främst och att kunderna ska se Cloetta som sin främsta partner. Cloettas mål är växa organiskt och genom förvärv till en justerad rörelsemarginal på 14 procent.

Driva tillväxt

Cloetta ska stärka sin position som det ledande konfektyrföretaget i nordvästra Europa. Cloetta har starka ledande lokala varumärken och en ledande position inom lösviktsgodis. Cloetta kan utnyttja stordriftsfördelar inom produktion och innovation samt de starka marknadskanalerna till att ständigt förbättra varumärkena med fokus på hög kvalitet och lokal tradition.

Möjliggöra tillväxt

Cloettas kategorier är godis, choklad, pastiller, tuggummi, nötter och lösviktsgodis. Cloettas huvudmarknader, där koncernens försäljning bör växa organiskt med minst 1–2 procent per år, är Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Norge och Tyskland. Cloetta kommer också att selektivt expandera och växa snabbare med några få varumärken på Internationella marknader

Finansiera tillväxt

Cloetta ska skapa förutsättningar för tillväxt genom att bygga ”Ett Cloetta” med en gemensam agenda för hela koncernen. Genom att ha fokus på kostnadseffektivitet kan Cloetta öka lönsamheten och investera för framtiden. Det kan vara investeringar för att stärka och öka koncernens kapacitet inom produktion, marknadsföring eller försäljning men även selektiva förvärv.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

24 april 2020

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020