Strategier

Cloettas huvudstrategier är fokus på marginalexpansion och volymtillväxt, kostnadseffektivitet och medarbetarnas utveckling.

Fokus på marginalexpansion och volymtillväxt

 • Starka varumärken med lokal tradition.
 • Stark position på den nordiska marknaden.
 • Bredda och sprida produktportföljen geografiskt.
 • Lansera och förvärva nya produkter och varumärken.
 • Strategisk prissättning.

Kommentar till utfall 2016

 • Nya lösviktsgodiskontrakt i Sverige och
  Finland.
 • Organisk försäljningstillväxt inom framförallt choklad och nötter.

 • Lonka, som förvärvades i juli 2015, bidrar under första delen av året till förvärvstillväxt.

Fokus på kostnadseffektivitet

 • Förbättra interna processer och system.
 • Förbättra kostnadseffektiviteten genom att stänga fabriker.
 • Implementera ett program för operational excellence (”Lean 2020”) i produktionskedjan.
 • Öka bredden i produktionsteknik, vilket skapar flexibilitet i produktutvecklingen.

Kommentar till utfall 2016

 • Effektivitetsprogrammet Lean 2020 i produktionskedjan.
 • Synergier från förvärvet av Lonka.
 • God kostnadskontroll.
 • Refinansiering av befintliga banklån samt återbetalning av obligationslån

   

Fokus på medarbetarnas utveckling

 • Utveckla Cloettas kultur med hjälp av resultatet från medarbetarundersökningen ”Great Place to Work ”.
 • Attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
 • Utveckla ledarskap och teamarbete.

Kommentar till utfall 2016

 • Centralt utbildade chefer i Cloettas ledarskapsdimensioner.

 • Fokus på uppföljning av medarbetarundersökningen ”Great Place to Work”

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018