Möjliggöra tillväxt

Cloetta ska skapa förutsättnignar för tillväxt genom att bygga ”Ett Cloetta” med en gemensam agenda för hela koncernen:

  • Nolltolerans mot arbetsolyckor
  • Skapa ”Ett Cloetta” med en gemensam agenda och arbetssätt
  • Stärka varumärkes- och kategorihantering
  • Skapa en vinnande kultur
  • Utveckla, attrahera och behålla kompetenta ledare och medarbetare

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020