Möjliggöra tillväxt

Cloetta ska skapa förutsättnignar för tillväxt genom att bygga ”Ett Cloetta” med en gemensam agenda för hela koncernen:

  • Nolltolerans mot arbetsolyckor
  • Skapa ”Ett Cloetta” med en gemensam agenda och arbetssätt
  • Stärka varumärkes- och kategorihantering
  • Skapa en vinnande kultur
  • Utveckla, attrahera och behålla kompetenta ledare och medarbetare

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021