Medarbetare och organisation

Strategiskt fokus på medarbetarna och organisationen

Skapa förutsättningar för tillväxt

  • Nolltolerans mot olyckor.
  • Skapa en gemensam agenda och ett sätt att arbeta.
  • Skapa en vinnande kultur.
  • Utveckla Cloettas kultur med stöd från ”Great Place to Work ” och Lean 2020.
  • Utveckla ledare samt attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
  • Stärka organisationen inom varumärkes- och kategoriarbetet.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2018

13 mars 2019

Cloetta Kapitalmarknadsdag 2019

14 mars 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019