Försäljning

Cloettas huvudmarknader är de länder där koncernen har en egen försäljnings- och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien. Därutöver säljs Cloettas produkter genom distributörer på ytterligare ett 50-tal marknader.

Under 2016 uppgick Cloettas totala försäljning till 5,9 miljarder kronor (5,7) med Sverige som den enskilt största marknaden med cirka 31 procent av den totala försäljningen. Övriga Norden utgjorde cirka 26 procent, Italien cirka 12 procent, Nederländerna cirka 14 procent och övriga marknader cirka 17 procent av den totala försäljningen.

Jämfört med 2015 ökade nettoomsättningen med 3,1 procent varav den organiska försäljningen ökade med 0,5 procent.

* alla siffror avser inkl den italienska verksamheten, som såldes i september 2017.

Stark närvaro

Cloetta har en stark position på sina huvudmarknader med lokala varumärken som täcker såväl socker- som chokladkonfektyr, nötter samt pastiller och tuggummi och är därmed en mycket viktig leverantör till handeln.

Drygt hälften av Cloettas försäljning består av sockerkonfektyr och cirka 17 procent är choklad. Pastiller står för cirka 14 procent och tuggummi för 6 procent, nötter 4 procent och övrigt, främst sötningsmedel, står för 5 procent.

Dagligvaruhandelns koncentration

På Cloettas huvudmarknader i Norden sker cirka 80 procent eller mer av den totala dagligvaruomsättningen i de tre största kedjorna i respektive land. I Nederländerna är det cirka hälften, medan det är betydligt lägre i Italien.

På Cloettas huvudmarknader i Norden sker cirka 80 procent eller mer av den totala dagligvaruomsättningen i de tre största kedjorna i respektive land. I Nederländerna är det cirka hälften, medan det är betydligt lägre i Italien.

Prisstrategier

En koncentrerad dagligvaruhandel har inneburit en stark prispress på alla leverantörer till handeln under de senaste åren. Cloetta har till stor del hanterat detta genom effektiviseringar. Vad gäller ökade kostnader för råvaror och valutakursförändringar är det Cloettas strategi att föra dessa vidare genom höjda priser. Prisminskningar på råvaror kan å andra sidan leda till att Cloetta tvingas sänka priserna.

Travel Retail

Cloetta har sedan länge en betydande försäljning till rederier, charterbolag och flygplatser, så kallad Travel Retail.

Välkända varumärken, unika förpackningar både avseende utseende och storlek, är ett av de viktigaste konkurrensmedlen och Cloetta fortsätter att utveckla attraktiva produktnyheter inom dessa områden.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018