Försäljning

Cloettas huvudmarknader är de länder där koncernen har en egen försäljnings- och distributionsorganisation och utgörs av Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland samt Storbritannien. Därutöver säljs Cloettas produkter genom distributörer på ytterligare ett 50-tal marknader.

Under 2020 uppgick Cloettas totala försäljning till 5,6 miljarder kronor (6,4) med Sverige som den enskilt största marknaden med cirka 31 procent av den totala försäljningen. Övriga Norden utgjorde cirka 37 procent, Nederländerna cirka 15 procent, Tyskland cirka 6 procent, Storbritannien cirka 5 procent och internationella marknader cirka 6 procent av den totala försäljningen.

Internationella marknader består främst av försäljning till länder där Cloetta inte har någon egen försäljnings- och marknadsorganisation, totalt mer än 50 marknader. Försäljningen på de Internationella marknaderna är uppdelad i fyra regioner, Amerika, Asien-Stillahavsregionen (APAC), Mellanöstern och Europa (inklusive Afrika).

Stark närvaro

Cloetta har en stark position på sina huvudmarknader med lokala varumärken som täcker såväl godis, choklad, nötter samt pastiller och tuggummi och är därmed en mycket viktig leverantör till handeln.

Drygt hälften av Cloettas försäljning, 59 procent, består av godis och cirka 17 procent är choklad. Pastiller står för cirka 12 procent och tuggummi för 6 procent, nötter 4 procent och övrig står för 2 procent. Lösviktsgodis står för 27 procent av godisförsäljningen.

Dagligvaruhandelns koncentration

På Cloettas huvudmarknader i Norden sker cirka 80 procent eller mer av den totala dagligvaruomsättningen i de tre största kedjorna i respektive land. I Nederländerna är det cirka hälften.

Prisstrategier

En koncentrerad dagligvaruhandel har inneburit en stark prispress på alla leverantörer till handeln under de senaste åren. Cloetta har till stor del hanterat detta genom effektiviseringar. Vad gäller ökade kostnader för råvaror och valutakursförändringar är det Cloettas strategi att föra dessa vidare genom höjda priser. Prisminskningar på råvaror kan å andra sidan leda till att Cloetta tvingas sänka priserna.

Travel Retail

Cloetta har sedan länge en betydande försäljning till rederier, charterbolag och flygplatser, så kallad Travel Retail.

Välkända varumärken, unika förpackningar både avseende utseende och storlek, är ett av de viktigaste konkurrensmedlen och Cloetta fortsätter att utveckla attraktiva produktnyheter inom dessa områden.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021