Produktion

Cloetta har sju fabriker i Sverige, Slovakien, Nederländerna, Belgien och Irland. Sammantaget tillverkade Cloetta cirka 97 000 ton godis, choklad, tuggummi, pastiller och nötter under 2020.

Cloettas supply chain ansvarar för tillverkning, inköp, planering, logistik, kvalitet, teknik och säkerhet. Under året har högsta prioriteten varit att implementera och driva Perfect Factory programmet för att öka effektiviteten, införa en ny organisation, insourca volymer för Candyking samt utveckla arbetet runt säkerhetskulturen.

Rationalisering av produktionen

I september 2017 sålde Cloetta sin italienska verksamhet inklusive de fyra fabrikerna. Huvuddelen av produktionen i de italienska fabrikerna producerades för den italienska marknaden, men de produkter som produceras på uppdrag av Cloetta för andra marknader produceras fortfarande i de italienska fabrikerna, men nu enligt avtal om kontraktstillverkning.

Samgåendet mellan Cloetta och Leaf, kombinerat med en överkapacitet i produktionsstrukturen, skapade möjligheter att effektivisera produktionen. 2016 har fabriken i Dieren, Nederländerna stängts och produktionen har flyttats till Levice, Slovakien.

År 2012 beslutade Cloetta att stänga fabrikerna i Alingsås och Gävle samt Aura i Finland. Stängningen av Alingsåsfabriken genomfördes under 2012. Fabriken i Aura stängdes under första kvartalet 2013 och fabriken i Gävle upphörde med produktion i slutet av december 2013. Produktionen flyttades främst till Ljungsbro och till Levice i Slovakien, vilka uppnådde full produktion och effektivitet under 2014. Utöver detta har tillverkningen av ett antal produkter flyttat över från tredje part till egna fabriker under året, viktigast var Tupla för den finska marknaden som flyttades från tredjepartsleverantören Natra till en ny linje i Ljungsbro. Med den flytten avslutades fabriksomstruktureringsprogrammet som aviserades 2012 enligt plan.

Ökad resurseffektivitet

Att flytta en produktionslinje är en genomgripande process som kräver omfattande dokumentation, noggrann planering, kompetensöverföring, tekniska anpassningar och produktionsintrimning. Därtill kommer ofta fysisk flytt av maskiner.

Ledningssystem

Cloetta har ett centralt ledningssystem för att säkerställa ett standardiserat arbetssätt i verksamheten. På varje anläggning finns ett lokalt anpassat ledningssystem som är kopplat till det centrala. Centrala policyer, mål och procedurer definieras och verkställs på fabriksnivå.

Arbetsplatssäkerhet

Välbefinnande och en säker och hälsosam arbetsplats är ett viktigt fokusområde för Cloetta. Vi ska vara en hållbar organisation som bidrar till målet om engagerade, motiverade och friska medarbetare. I enlighet med vår hälso- och säkerhetsstrategi ska vi som företag sträva efter att förbättra den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön på alla nivåer i organisationen.

Medarbetarnas hälsa och säkerhet är en grundläggande hållbarhetsfråga för oss. Vi ska tillhandahålla en säker arbetsplats för alla anställda och personer som utför arbete på uppdrag av Cloetta. Under 2020 har vi upprättat en hälso- och säkerhetsstrategi samt en färdplan som stöder resan från att vara reaktiv till att bli förebyggande. Huvudingredienserna i färdplanen är att definiera och införa en stark säkerhetskultur för att förbygga skador och minska risker och främja välbefinnande på alla nivåer.

Kvalitet och produktsäkerhet

Cloetta ställer mycket höga krav på kvalitet och produktsäkerhet. Förstklassiga råvaror och korrekta behandlings- och processmetoder är förutsättningar för tillverkning av högkvalitativ konfektyr. Ett kontinuerligt arbete pågår för att säkerställa att produkterna uppfyller konsumenternas och handelns krav och förväntningar. Cloettas fabriker är certifierade enligt BRC Global standard för livsmedelssäkerhet och/eller ISO 9001.

Planering och logistik

En god produktionsplanering ger lägre kapitalbindning i form av lager, såväl av råvaror som av färdiga produkter samtidigt som servicegraden ökar. Leveranssäkerhet är en av de mest kritiska parametrarna gentemot handeln. Cloetta har ett mycket välutvecklat planeringssystem som integrerar hela värdekedjan från leverantörer till produktion och slutkund. Systemet integrerar också finansiell planering och priser.

Cloetta arbetar ständigt för att optimera flöden och arbetssätt både internt och externt tillsammans med kunder och leverantörer.

Inköp

Cloettas största kostnadspost i produktionen, cirka 59 procent, utgörs av råvaror och emballage.

Råvaror köps enbart av leverantörer som kan verifieras mot Cloettas kvalitets-, produkt, säkerhets- och miljökrav. Samtliga leverantörer till Cloetta granskas och godkänns innan de tillåts leverera råvaror till fabrikerna. Processen ser olika ut beroende på typ av leverantör och typ av material som levereras. Vissa leverantörer inspekteras fysiskt av Cloettas medarbetare med jämna mellanrum.

Den perfekta fabriken

Cloetta arbetar kontinuerligt med att sänka kostnaderna och minska svinn. Viktiga framgångsfaktorer i produktionsprocessen omfattar såväl långsiktiga som dagliga insatser för att uppnå ständiga förbättringar och en lärande kultur. Detta sker genom ett systematiskt arbete med leanprocesser och value engineering.

Cloettas Lean 2020-program har varit framgångsrikt under de senaste åren och har lett till ökad tillförlitlighet och flexibilitet, förbättrad resurseffektivitet per linje, minskat svinn och lägre lagernivå.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021