Webbplatspolicy

Välkommen till www.cloetta.com. 

Cloetta uppskattar ditt intresse i vårt bolag och ditt besök på vår webbplats. Det är vår avsikt att säkerställa att din integritet respekteras och att personliga uppgifter hanteras med största försiktighet.

Villkor för att använda webbplatsen

Dessa villkor gäller för att använda denna webbplats som är Cloettas och dess licenshållares egendom. Du accepterar automatiskt dessa villkor genom att ta del av eller använda information på webbplatsen. Vänligen använd inte webbplatsen om du inte accepterar dessa villkor. Cloetta reserverar sig för rätten att ändra, lägga till er ta bort delar av dessa villkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att tillägg gjorts bekräftar du att du accepterar dessa tillägg.

Friskrivning av ansvar för innehåll

Webbplatsen är avsedd att endast tjäna i allmänt informationssyfte. Information på webbplatsen eller erhållen genom webbplatsen utgör inte och är inte heller avsedd att utgöra råd. Informationen på webbplatsen är sammansatt av och uppdateras av Cloetta med omsorg och uppmärksamhet. Trots detta ger Cloetta inga garantier för eller tar något ansvar för att informationen är fullständig och riktig på webbplatsen, eller att webbplatsen fungerar felfritt och är tillgänglig. Webbplatsen och dess information är tillgänglig i det skick som den visas och därmed  kan inga rättigheter härledas från informationen på, om eller genom webbplatsen.

Cloetta skall under inga omständigheter göras ansvarig för någon skada oavsett grad som uppstår på grund av användandet av och/eller tillgängligheten av webbplatsen, eller/och som uppkommer genom användning av informationen på webbplatsen eller är tillgänglig genom användande av webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, varumärkesrätt och databasrättigheter kopplade till informationen, texter, bilder, logotyper, fotografier och illustrationer på webbplatsen samt utformning och design av webbplatsen, är Cloettas rättighet eller har  licensierats till Cloetta av ägaren/ägarna till dessa rättigheter.

Cloetta godkänner att du surfar på webbplatsen och tittar, kopierar, skriver ut och distribuerar dokument och/eller bilder som är publicerade på webbplatsen förutsatt att det är för personligt bruk, icke-kommersiellt ändamål och/eller för informationssyfte samt att Cloetta anges som källa vid varje tillfälle. Alla bilder, logotyper och därtill kopplade rättigheter ägs av Cloetta med ensamrätt. Det är förbjudet att förändra, använda eller överföra informationen för kommersiellt ändamål. Det är dock tillåtet för Media att gratis använda materialet i bildbanken för redaktionellt ändamål utan Cloettas tillstånd. Materialet får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från Cloettas pressansvarig. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna.

Cloetta tillåter inte under några omständigheter länkning till (någon sida på) webbplatsen, ifall innehållet, bilden eller ryktet på den hänvisande webbplatsen, enligt Cloettas åsikt kan sammanblandas med Cloettas namn, rykte, tjänster eller produkter eller sammanblandas med informationen på eller den information som är tillgänglig genom Cloettas webbplats.

Styrande lag och lösning av tvist

Alla tvister hänförliga till din tillgång till och användande av webbplatsen och dess information styrs av svensk lag. Alla tvister som uppkommer i samband med sådan tillgång och användande ska avgöras av behörig domstol i Stockholm, Sverige.

Internet sekretesspolicy

Informationsinsamling och användning

Cloetta har rätt att samla in information från besökare av webbplatsen i syfte att förbättra och styra besökstrafiken till webbplatsen. Sådan insamlad information får inte säljas, licensieras eller på annat sätt överföras eller delas av Cloetta med någon tredje part.

Allmänna förfrågningar

I de fall Cloetta får en allmän förfrågan från en besökare till webbplatsen, begär Cloetta om personliga uppgifter från besökaren för att kunna besvara förfrågan och för att kunna spåra framtida korrespondens. Sådana personliga uppgifter kan också utgöra underlag för sammanställning av svarsstatistik mm. Detta görs på aggregerad nivå så att inga individuella namn eller personuppgifter behålls. Personliga uppgifter som lämnas på webbplatsen används inte för något annat syfte.

Cloetta ger inga garantier för hur snabbt allmänna förfrågningar, e-post eller andra elektroniska meddelanden som skickas till Cloetta blir besvarade. Cloetta ska under inga omständigheter hållas ansvarig för skada som uppstår till följd av fördröjning av svar eller handläggning av dessa förfrågningar.

Undersökningar och tävlingar

Webbplatsen kan begära information av besökaren via undersökningar och/eller tävlingar. Deltagande i sådana är helt frivilliga och besökaren kan därför välja att delge denna information eller inte på webbplatsen. Begärd information kan innehålla kontaktuppgifter och demografisk information såsom namn, adress, kön, ålder och utbildningsnivå. Insamlad information används för att förbättra webbplatsen avseende användning och upplevelse.

Externa länkar

Webbplatsen innehåller referenser och/eller hyperlänkar till tredjeparters webbplatser och information. Tredjepartsinformation finns med endast i informationssyfte och har valts av Cloetta i god tro. Cloetta ger inga som helst garantier för innehåll, användning eller tillgänglighet från tredje part och skall inte hållas ansvarig för handlingar eller försummelser av sådana tredje part i samband med eller med anknytning till sådant innehåll från tredje part. Du accepterar helhetsansvar för din användning av webbplatsen och innehåll från tredje part som du väljer att besöka via webbplatsen. Om du inte accepterar helhetsansvar ber vi dig sluta använda webbplatsen och/eller informationen.

Prenumerationsvillkor

Om en användare av webbplatsen vill prenumerera på information om Cloetta, såsom pressmeddelanden och finansiella rapporter, frågar vi efter en e-postadress. Denna information används bara för att Cloetta ska kunna skicka begärd information. Vi delar inte denna e-postadress med tredje part. Användare kan när som helst påbörja eller avsluta en prenumeration.

Förändringar av Cloettas internet sekretesspolicy

Cloetta kan när som helst ändra denna policy. Vi rekommenderar att användare av webbplatsen läser policyn regelbundet för att hålla sig uppdaterad med eventuella förändringar.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018